VÉ MÁY BAY – LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐƯA VÀO CHI PHÍ HỢP LỆ CHO CÔNG TY

Theo Điểm b, Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC và sửa đổi bổ sung điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC,  của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế TNDN như sau: “b. khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định pháp luật” Vé máy bay là khoản chi phụ cấp cho người lao […]

Rủi ro thuế là gì?, vì sao doanh nghiệp phải mua hóa đơn của cục thuế

Rủi ro thuế là gì?, vì sao doanh nghiệp phải mua hóa đơn của cục thuế Rủi ro về thuế được định nghĩa tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 204/2015/TT-BTC quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế như sau: “Rủi ro về thuế” là nguy cơ không tuân […]

CHỮ KÝ SỐ KÝ TỜ KHAI THUẾ CÓ THỂ DÙNG ĐỂ KÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐƯỢC KHÔNG

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp vẫn đang sử dụng chữ ký số cho việc kê khai trên hệ thống iHTKK của Tổng cục thuế, Vậy nếu doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử  thì Có thể dùng chung chữ ký số cho hóa đơn điện tử hay không?  hay là cần phải có một chứng thư số […]