Giải thể công ty tại Quận Tân Phú – TPHCM

dich vu thanh lap cong ty tron goi

Giải thể công ty hay còn gọi là đóng cửa công ty là một công việc tương đối khó khăn, khó hơn việc thành lập công ty mới rất nhiều. Về cơ bản thủ tục giải thể công ty cổ phần hay trách nhiệm hữu hạn và các loại hình doanh nghiệp khác đều tương tự nhau
Lưu ý: trong một số trường hợp kinh doanh khó khăn khách hàng có thể lựa chọn tạm ngừng hoạt động thay vì giải thể công ty để chờ sự biến đổi của thị trường.

Giải thể công ty là gì?

Giải thể công ty là việc chấm dứt sự tồn tại của một công ty theo ý chí của công ty hoặc của các cơ quan có thẩm quyền (Theo khoản 1 điều 201 Luật Doanh Nghiệp năm 2014). Tại bài viết này, dịch vụ kế toán KẾ TOÁN LỘC PHÁT chỉ đề cập đến trình tự thủ tục giải thể công ty theo ý chí của công ty, đang hoạt động đúng luật. Vậy, thủ tục giải thể công ty bao gồm những công việc gì?

Chi phí giải thể doanh nghiệp tại Quận Tân Phú – TPHCM do gia minh thực hiện chỉ có 3.000.000 đồng

Các trường hợp giải thể công ty tại Quận Tân Phú – TPHCM

Giải thể công ty chính là việc công ty (doanh nghiệp) thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh của mình. Có rất nhiều lý do khiến các thương nhân sau khi đăng ký kinh doanh hoặc sau một thời gian hoạt động lại quyết định giải thể: có thể là do các chủ sở hữu đạt được mục tiêu đặt ra hoặc không thể tiến hành hoạt động kinh doanh được nữa; bị cơ quan chức năng bắt phải giải thể theo quy định của pháp luật…

Doanh nghiệp có thể giải thể trong trường hợp sau:

Trường hợp tự nguyện: Theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân; của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của Hội đồng thành viên và chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.
Trường hợp bị cơ quan chức năng yêu cầu giải thể: Khi các thành viên trong công ty chuyển nhượng vốn góp, cổ phần hoặc công ty mua lại phần vốn góp, khiến công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu trong 6 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Điều kiện giải thể công ty tại Quận Tân Phú – TPHCM

Thực tế cho thấy có nhiều người thành lập công ty và sau đó cho dù công ty dù không hoạt động nữa nhưng không có thông báo tạm ngừng hoạt động, không giải thể doanh nghiệp do ngại thủ tục và hồ sơ phức tạp, tốn nhiều thời gian… Việc này khiến cho công tác quản lý doanh nghiệp của nhà nước gặp khó khăn và các chủ sở hữu cũng thiệt hại về tài sản ngày càng tăng dần theo thời gian. Chính vì thế, khi bạn không tiếp tục hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được nữa thì nên tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp nhằm đảm bảo quyền lợi cho chính bạn.

Doanh nghiệp có thể giải thể khi đáp ứng được toàn bộ các điều kiện sau:

Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp, như lương của người lao động, nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội và khoản nợ đối với các đối tác làm ăn.
Doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa Án hoặc Trọng tài thương mại.
Trường hợp doanh nghiệp không còn khả năng thanh toán (mất khả năng thanh toán) thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục phá sản theo quy định của Luật phá sản 2014.

Thủ tục giải thể công ty tại Quận Tân Phú – TPHCM

Hiện nay có 2 hình thức giải thể doanh nghiệp:

Một là: Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa Án

Hai là: Giải thể doanh nghiệp theo quyết định của chủ doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa Án

Đối với trường hợp công ty bị giải thể do bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa Án, thì thủ tục giải thể doanh nghiệp được thực hiện như sau:

Bước 1. Ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của Tòa án hoặc quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau đó cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể công ty.

Bước 2. Sau khi bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc nhận được quyết định giải thể doanh nghiệp của Tòa Án, doanh nghiệp phải triệu tập họp để ra quyết định giải thể (Quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân; quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc của Hội đồng thành viên đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn; quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần)

Doanh nghiệp giải thể phải gửi:

Quyết định giải thể;
Danh sách các chủ nợ và phương thức giải quyết nợ đối với từng chủ nợ: địa điểm, phương thức thanh toán và cách thức, thời hạn thanh toán.
Đến các cơ quan sau:

Cơ quan đăng ký kinh doanh
Cơ quan quản lý thuế trực tiếp
Người lao động
Niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp
Các chủ nợ

Bước 3. Cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

Sau 180 ngày kể từ ngày thông báo tình trạng giải thể mà không có sự phản đối của bên có liên quan hoặc trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị giài thể của doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo giải thể doanh nghiệp và chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên cổng thôn tin điện tử.

2. Giải thể doanh nghiệp theo quyết định của chủ doanh nghiệp

Thủ tục giải thể đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp chỉ khác nhau về giấy tờ hồ sơ, còn trình tự thực hiện thủ tục là giống nhau:

Bước 1: Thực hiện thủ tục với Tổng Cục Hải Quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu.

Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục xin xác nhận hoàn thuế của Tổng cục hải quan nếu doanh nghiệp có thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu theo quy định tại Điều 140 Thông tư 38/2015/TT-BTC, thông tư quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Hồ sơ xin xác nhận hoàn thuế của Tổng cục hải quan bao gồm:

Văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (theo mẫu)
Bản chụp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp
Bước 2: Thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế (thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế) với cơ quan quản lý thuế.

Doanh nghiệp khi tiến hành giải thể doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước với cơ quan quản lý thuế theo quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC.

Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế bao gồm:

Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
Quyết định giải thể (của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu và Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần);
Biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp;
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp;
Nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thì phải bổ sung thêm văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của Tổng cục Hải Quan;

Bước 3: Thực hiện thủ tục giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Hồ sơ thông báo giải thể doanh nghiệp gửi lên phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính bao gồm các giấy tờ sau:

Thông báo giải thể doanh nghiệp
Quyết định giải thể doanh nghiệp
Biên bản hợp về việc giải thể doanh nghiệp
Biên bản thanh lý tài sản
Xác nhận đóng tài khoản ngân hàng
Xác nhận đóng mã số thuế
Danh sách các chủ nợ và phương án giải quyết (nếu có)
Bản chính giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Thông báo hủy mẫu dấu (theo mẫu)
Lưu ý: Đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập trước năm 2015 mà sử dụng con dấu do cơ quan Công An cấp thì phải thực hiện thủ tục trả lại mẫu con dấu cho cơ quan Công An. Hồ sơ trả con dấu bao gồm:

Công văn xin trả mã dấu
Con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu do Công an cấp
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Ngoài việc gửi thông bảo giải thể tới phòng đăng ký kinh doanh, chủ doanh nghiệp còn phải gửi thông báo, quyết định giải thể của mình tới người lao động, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính.

Thời hạn giải quyết giải thể doanh nghiệp tại Quận Tân Phú – TPHCM

Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể doanh nghiệp mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của các bên có liên quan bằng văn bản, Cơ quan đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cở sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp.

Dịch vụ giải thể công ty tại Quận Tân Phú – TPHCM do Công ty kế toán kiểm toán KẾ TOÁN LỘC PHÁT

Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan đến thủ tục khuyết toán thuế, thủ tục giải thể công ty tại sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.
Thực hiện đăng thông báo giải thể doanh nghiệp.
Thực hiện thủ tục xin xác nhận đóng tài khoản ngân hàng của công ty.
Hướng dẫn Quý khách hàng hoàn thiện thủ tục pháp lý cho việc giải thể công ty.
Soạn thảo hồ sơ, giao dịch với có quan thuế xin đóng mã số thuế cho công ty.
Soạn thảo hồ sơ giải thể tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.
Tư vấn các thức chuyển nhượng nếu doanh nghiệp muốn chuyển nhượng không thực hiện thủ tục giải thể công ty.

Nhận giải thể doanh nghiệp tại Quận1

Nhận giải thể doanh nghiệp tại Quận 3

Nhận giải thể doanh nghiệp tại Quận 2

Nhận giải thể doanh nghiệp tại Quận 10

Nhận giải thể doanh nghiệp tại Quận Bình Tân

Nhận giải thể doanh nghiệp tại Quận Tân phú

Nhận giải thể doanh nghiệp tại Huyện Nhà Bè

Nhận giải thể doanh nghiệp tại Huyện Hóc Môn

Nhận giải thể doanh nghiệp tại Quận Tân Bình

Nhận giải thể doanh nghiệp tại Quận 8

Nhận giải thể doanh nghiệp tại Quận 4

Nhận giải thể doanh nghiệp tại Quận 9

Nhận giải thể doanh nghiệp tại Quận 6

Nhận giải thể doanh nghiệp tại Quận 7

Nhận giải thể doanh nghiệp tại Quận Bình Thạnh

Nhận giải thể doanh nghiệp tại Quận Gò Vấp

Nhận giải thể doanh nghiệp tại Quận 5

Nhận giải thể doanh nghiệp tại Quận 12

Nhận giải thể doanh nghiệp tại Quận Phú Nhuận

Nhận giải thể doanh nghiệp tại Huyện Bình Chánh

Nhận giải thể doanh nghiệp tại Quận Thủ Đức

Nhận giải thể doanh nghiệp tại Huyện Củ Chi

Nhận giải thể doanh nghiệp tại Quận 11

Nhận giải thể doanh nghiệp tại Huyện Cần Giờ

Nhận giải thể doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đánh giá post
dich vu thanh lap cong ty tphcm