NHỮNG VIỆC CẦN LÀM BAN ĐẦU KHI MỚI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Nhiều doanh nghiệp khi mới thành lập công ty nhưng vì không am hiểu pháp luật hoặc nghĩ rằng doanh nghiệp mình chưa đi vào hoạt động, chưa có khách hàng nên không cần làm gì cả hoặc vì cần tập trung thời gian xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, tìm […]

CÔNG VĂN 2994/TCT-TNCN NGÀY 24/07/2015 CỦA TỔNG CỤC THUẾ

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2994/TCT-TNCN V/v: giới thiệu một số nội dung sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2015 Kính gửi: Cục Thuế các […]

THỦ TỤC XIN CẤP LẠI DẤU PHÁP NHÂN DO BỊ HỎNG HOẶC BỊ MẤT

Thủ tục xin cấp lại dấu pháp nhân do bị hỏng   Thủ tục xin cấp lại dấu pháp nhân do bị hỏng –      Công văn gửi công an về việc xin cấp lại dấu của tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính; –      Dấu pháp nhân của công […]