VÉ MÁY BAY – LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐƯA VÀO CHI PHÍ HỢP LỆ CHO CÔNG TY

dich vu thanh lap cong ty tron goi

Theo Điểm b, Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC và sửa đổi bổ sung điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC,  của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế TNDN như sau: “b. khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định pháp luật”

Vé máy bay là khoản chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở nếu có đầy đủ hoá đơn, chứng từ thì sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Xem thêm bài viết về chi phí hợp lý ( tại đây)

Trường hợp mua vé máy bay tại đại lý

Hồ sơ gồm có:

Trường hợp doanh nghiệp có khoán tiền đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người đi lao đồng và thực hiện đúng quy chế công ty hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ nếu đáp ứng điều kiện sau:

 • Hoá đơn GTGT
 • Doanh nghiệp có văn bản hoặc quyết định cử người đi công tác ( xem tại đây)
 • Quy chế công ty hoặc quy chế nội bộ cho phép người lao động thanh khoản công tác phí

Trường hợp mua vé máy bay qua website điện tử.

 1. Vé máy bay điện tử
 2. Thẻ lên máy bay

(Nếu không thu hồi thẻ lên máy bay thì cần vé máy bay điện tử, quyết định cử đi công tác, chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt).

   3. Nếu doanh nghiệp giao khoán cho cá nhân tự mua vé máy bay, cá nhân thanh toán bằng thẻ ATM hoặc thẻ tín dụng thanh toán lại doanh nghiệp nếu doanh nghiệp đáp ứng đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh khoản chi phí này.

Hồ sơ gồm có:

 • Vé máy bay điện tử
 • Thẻ lên máy bay
 • Các giấy tờ liên quan đến việc điều động người lao động đi công tác có xác nhận của doanh nghiệp
 • Quy định của doanh nghiệp cho phép người lao động thanh toán công tác phí cho người lao động cử đi công tác
 • Chứng từ không dùng tiền mặt của cá nhân
 • Mẫu giấy đi đường có xác nhận của doanh nghiệp cử đi công tác (ngày đi, ngày về nơi cử đi công tác)

CÁC BÀI VIẾT GẦN ĐÂY:

Đánh giá post
dich vu thanh lap cong ty tphcm