XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP VIẾT SAI HOÁ ĐƠN GTGT

dich vu thanh lap cong ty tron goi

Bạn đang muốn xử lý hoá đơn GTGT bị viết sai và không biết nên xử lý như thế nào? KẾ TOÁN LỘC PHÁT sẽ hướng dẫn thêm cụ thể cho bạn

CÁC TRƯỜNG HỢP VIẾT SAI HOÁ ĐƠN

Các trường hợp viết sai hoá đơn thường là viết sai tên công ty, sai tiền thuế, sai thuế suất, sai thành tiền, sai số tiền bằng chữ….

1. Xử lý hoá đơn GTGT viết sai chưa xé khỏi cuống:

Cách xử lý:

  • Nếu bạn viết sai chưa xé khỏi cuống bạn chỉ cần gạch chéo các liên, ghi lý do sai (lưu giữ tại cuống để sau này trình với cơ quan thuế)
  • Xuất hoá đơn khác

2. Xử lý hoá đơn viết sai đã xé ra khỏi cuống

Nếu hoá đơn viết sai đã xé ra khỏi cuống và CHƯA KÊ KHAI THUẾ

Cách xử lý:

  • Hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai

Trong biên bản cần ghi rõ lý do viết sai, có chữ ký đóng dấu 2 bên.

DOWNLOAD:  Mẫu biên bản thu hồi hoá đơn (xem tại đây)

Nếu hoá đơn viết sai chưa kê khai thuế

Nếu hoá đơn viết sai đã xé ra khỏi cuống và ĐÃ KÊ KHAI THUẾ

Trường hợp sai sót không ảnh hưởng đến số tiền.

Các trường hợp điền chỉnh không ảnh hưởng đến số tiền

Các lỗi sai như: viết sai ngày tháng, tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, tên hàng hoá, sai số lượng, sai đơn vị tính, sai dòng số tiền bằng chữ …. thì

Cách xử lý:

Lập biên bản điều chỉnh hoá đơn viết sai (xem tại đây)

  • Bên bán phải lập hoá đơn điều chỉnh sai sót, trên biên bản điều chỉnh sai sót phải ghi rõ: Nội dung điều chỉnh của số hoá đơn, ký hiệu, ngày….

Cách kê khai

 

Đánh giá post
dich vu thanh lap cong ty tphcm