Hướng dẫn cài đặt Esigner Chorme để nộp tờ khai thuế và nộp thuế 2022

Esigner.Chrome.TCT là một tiện ích của Tổng cục Thuế trên Chrome hỗ trợ người dùng

Hướng dẫn cấu hình config java cho trang nhận tờ khai và nộp thuế điện tử

Đầu tiên Anh/Chị cần tải JAVA và cài đặt vào máy tính theo hướng dẫn

Kỹ thuật 078.333.0247

Kinh doanh08.5759.8368