THỦ TỤC XIN CẤP LẠI DẤU PHÁP NHÂN DO BỊ HỎNG HOẶC BỊ MẤT

Thủ tục xin cấp lại dấu pháp nhân do bị hỏng 

 1.  Thủ tục xin cấp lại dấu pháp nhân do bị hỏng
  –      Công văn gửi công an về việc xin cấp lại dấu của tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính;
  –      Dấu pháp nhân của công ty;
  –      Bản sao đăng ký kinh doanh của công ty;
  –      Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu ;
  –      Bản sao CMND của người đại diện trước pháp luật;
  2.  Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính
  –     Công an tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở;
  –     Thời gian giải quyết thủ tục hành chính 5 ngày làm việc, kể từ khi hồ sơ hợp lệ;
  3.  Đại diện khách hàng tiến hành xin cấp lại dấu pháp nhân
  –     Soạn thảo hồ sơ theo quy định của pháp luật;
  –     Đại diện khách hàng liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành nộp hồ sơ;
  –     Đại diện theo dõi tiến độ của hồ sơ, sửa, đổi bổ sung khi có yêu cầu;
  –     Đại diện khách hàng nhận con dấu mới của công ty và trả lại dấu cũ;
  Cảm ơn.

THỦ TỤC XIN CẤP LẠI CON DẤU DO BỊ MẤT

 1.  Thủ tục xin cấp lại dấu pháp nhân
  –       Công văn gửi công an về việc xin cấp lại dấu của tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính;
  –       Đơn trình báo gửi tới công an nơi doanh nghiệp bị mất con dấu, trình bày nguyên nhân bị mất, trong đơn phải có xác nhận của cơ quan công an;–       Đăng bố cáo trên báo 03 số, về việc thông báo mất dấu;
  –       Bản sao đăng ký kinh doanh của công ty;
  –      Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu ;
  –      Bản sao CMND của người đại diện trước pháp luật;
  2.  Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính
  –     Công an tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở;
  –      Nộp phạt tại ngân hàng khi tiên hành xin cấp lại dấu;
  –     Thời gian giải quyết thủ tục hành chính 10 ngày làm việc;
  3.  Đại diện khách hàng tiến hành xin cấp lại dấu pháp nhân
  –     Soạn thảo hồ sơ theo quy định của pháp luật;
  –     Đại diện khách hàng liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành nộp hồ sơ;
  –     Đại diện theo dõi tiến độ của hồ sơ, sửa, đổi bổ sung khi có yêu cầu;
  –     Đại diện khách hàng nhận con dấu của công ty;
Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *