THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY LẮP ĐẶT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

dich vu thanh lap cong ty tron goi

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PCCC

Điều kiện kinh doanh ngành nghề: Thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

1. Người đại diện trước pháp luật: Phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.

2. Có ít nhất 01 chỉ huy trưởng thi công về phòng cháy và chữa cháy (Có thể thuê);

3. Có địa điểm hoạt động và cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, máy móc bảo đảm cho việc thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy.

Thủ tục thành lập công ty thi công lắp đặt hệ thống PCCC

1.Điều lệ công ty

2.Giấy đề nghị thành lập công ty

3.Danh sách cổ đông sáng lập, hoặc danh sách thành viên công ty tnhh 2 thành viên trở lên.

4. Văn bản khác theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

5. Bản sao CMND hoặc Hộ chiếu của các thành viên tham gia góp vốn.

Cơ quan có thẩm quyền cấp ĐKKD: Sở kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính

Thời gian làm việc: 3 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ hợp lệ.

Sau khi được cấp ĐKKD làm thủ tục xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh ngành nghề: Thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

1. Văn bản đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty có ngành nghề thi công lắp đặt hệ thống PCCC

3. Bản sao chứng chỉ bồi dưỡng về PCCC của Giám đốc; Bản sao chứng chỉ trưởng chỉ huy công trình(có thể thuế);

4. Hợp đồng lao động; Quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình;

5. Có địa điểm, cơ sở vật chất, thiết bị bảo đảm đủ điều kiện thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đủ điều kiện thi công lắp đặt hệ thống PCCC

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy công an tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính.

Thời gian làm việc: 7 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

Đánh giá post
dich vu thanh lap cong ty tphcm