THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ

 

I. Điều kiện bạn phải đáp ứng khi xin giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo vệ

1. Điều kiện về vốn:

Mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ là 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng).
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định nêu trên trong suốt quá trình hoạt động.

 

2. Điều kiện của người quản lý và giám đốc của công ty:

Có trình độ học vấn từ cao đẳng, đại học trở lên thuộc một trong các ngành kinh tế, luật.
Thành lập công ty cổ phần

II. Hồ sơ xin phép thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh dịch vụ bảo vệ
2. Dự thảo điều lệ của công ty;
3. Danh sách thành viên sáng lập đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;
4. Biên bản họp cử người đại diện ký quỹ tại ngân hàng;
5. Bản sao chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của các thành viên góp vốn;
6. Bản sao bằng đại học của người quản lý, giám đốc;
7. Hợp đồng thuê trụ sở công chứng, thời gian ít nhất một năm, nếu trụ sở của thành viên thì phải có giấy tờ chứng minh;
8. Hợp đồng lao động nếu người quản lý, giám đốc là người thuê;
9. Văn bản xác nhận vốn pháp định của ngân hàng thương mại;
10. Các văn bản khác;
Thành lập công ty TNHH

III. Thẩm quyền và quy trình giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

1. Sở kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính;
2. Công anh tỉnh , thành phố nơi đặt trụ sở công ty xin cấp dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu;
3. Tổng cục thuế cấp mã số thuế;
4. Chi cục thuế nộp thuế;
5. Ngân hàng thương mại xin giấy xác nhận vốn pháp định;
6. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 5 – 10 ngày làm việc, trừ ngày nghỉ và ngày lễ;
ch vụ tư vấn thành lập công ty

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Đánh giá post