Thủ tục cấp giấy chứng nhận an ninh trật tự tại tỉnh Bình Dương

dich vu thanh lap cong ty tron goi

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự tại tỉnh Bình Dương

Căn cứ, Nghị định 96/2016/NĐ-CP, cơ sở kinh doanh thuộc phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật

Cơ sở kinh doanh phải được thành lập theo các hình thức sau đây:

Doanh nghiệp; 

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

Chi nhánh, cơ sở trực thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

Đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động trong lĩnh vực ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của các cơ quan, tổ chức;

Hộ kinh doanh

2. Về Người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh

a. Có tên trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp và tương đương.

Trường hợp những người này cư trú không ổn định tại Việt Nam hoặc không thường xuyên cư trú tại Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người có thẩm quyền của cơ sở kinh doanh để đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

b. Không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng của Việt Nam hoặc của nước ngoài đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử. Có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ trên 03 năm tù trở lên chưa được xóa án tích; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; đang bị quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quyết định của Tòa án.

Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành quyết định; đang nghiện ma túy; đang được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

Là người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép cư trú.

3. Đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định

Cơ sở kinh doanh phải được nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.

Các cơ sở khác không thuộc danh mục nêu trên phải có Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát

Phòng cháy và chữa cháy trừ cơ sở kinh doanh các ngành nghề: Sản xuất con dấu; kinh doanh dịch vụ bảo vệ; kinh doanh dịch vụ đòi nợ; kinh doanh dịch vụ đặt cược; kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động; kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ……………….

4. Điều kiện riêng đối với một số ngành nghề:

Tùy thuộc vào lĩnh vực kinh doanh cụ thể mà có thể cơ sở kinh doanh còn phải đáp ứng thêm các điều kiện riêng sau:

Điều kiện riêng về an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ cầm đồ

Ngoài điều kiện chung nêu trên, Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ phải là người có hộ khẩu thường trú ít nhất 05 năm tại xã, phường, thị trấn nơi đăng ký đặt địa điểm hoạt động kinh doanh và trong thời gian 05 năm liền kề trước thời điểm đăng ký kinh doanh không bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi: Chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, cho vay lãi nặng, đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chiếm giữ trái phép tài sản.

Điều kiện về an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Ngoài điều kiện chung nêu trên, Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ đòi nợ phải là người có hộ khẩu thường trú ít nhất 05 năm tại quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi đăng ký đặt địa điểm hoạt động kinh doanh và trong thời gian 05 năm liền kề trước thời điểm đăng ký kinh doanh không bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi: Chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, cho vay lãi nặng, đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, làm nhục người khác.

Điều kiện về an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Ngoài điều kiện chung, cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Là doanh nghiệp. 

Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên và không phải là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ mà trong 24 tháng liền kề trước đó đã bị thu hồi không có thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam chỉ được liên doanh với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ nước ngoài trong trường hợp cần đầu tư máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ và chỉ được thực hiện dưới hình thức cơ sở kinh doanh nước ngoài góp vốn mua máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ.

Phí dịch vụ cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự tại tỉnh Bình Dương

C. Trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự tại tỉnh Bình Dương

1. Trình tự, thủ tục nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự tại tỉnh Bình Dương

Bước 1: Cơ sở kinh doanh nộp một bộ hồ sơ cho cơ quan Công an có thẩm quyền theo một trong các hình thức nộp hồ sơ sau đây:

Nộp trực tiếp cho cơ quan Công an có thẩm quyền: Công an quận/huyện; Phòng cảnh sát quản lý trật tự hành chính. Gửi qua cơ sở kinh doanh dịch vụ bưu chính;

Nộp qua Cổng thông tin điện tử quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của Bộ Công an. Đối với hình thức này thì khi nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, cơ sở kinh doanh phải chuyển bản giấy cho cơ quan Công an có thẩm quyền.

Bước 2: Thời hạn hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

Không quá 05 ngày làm việc;

Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thì trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan Công an phải có văn bản trả lời cơ sở kinh doanh và nêu rõ lý do.

2. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an ninh trật tự tại tỉnh Bình Dương

Để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, Cơ sở kinh doanh phải chuẩn bị hồ sơ gồm các giấy tờ sau đây:

Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh.

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, đơn vị trực thuộc;

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; văn bản khác tương đương.

Bản sao Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy hoặc Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan

Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy đối theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ;

Lưu ý: Các cơ sở kinh doanh không phải nộp tài liệu PCCC gồm: Sản xuất con dấu; kinh doanh dịch vụ bảo vệ; kinh doanh dịch vụ đòi nợ; kinh doanh dịch vụ đặt cược; kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ …..

Bản khai lý lịch kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh.
Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài phải có Bản khai nhân sự kèm theo bản sao hợp lệ Hộ chiếu, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam;

C. Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự trọn gói tại tỉnh Bình Dương

Công việc mà chúng tôi thực hiện

KẾ TOÁN LỘC PHÁT sẽ phối hợp với các bộ phận, cá nhân có liên quan của Quý khách hàng để thực hiện các nội dung sau:

Tư vấn tổng quan quy định của pháp luật về điều kiện an ninh trật tự đới với hoạt động kinh doanh của cơ sở;

Hướng dẫn và cùng khách hàng chuẩn bị tài liệu, nhân sự, cơ sở vật chất và soạn thảo hồ sơ theo quy định;

Đại diện khách hàng nộp hồ sơ và xử lý các vấn đề có liên quan tại cơ quan có thẩm quyền;

Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ.

Công việc khách hàng cần phối hợp:

Cung cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

Bản sao văn bản phòng cháy chữa cháy;

Phiếu lý lịch tư pháp;

Bản khai lý lịch đã có xác nhận của UBND xã/phường nới đăng ký hộ khẩu.

 

Cần làm giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự tại Thị xã Thuận An

Cần làm giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự tại Thành phố thủ dầu một

Cần làm giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự tại Thị xã Dĩ An

Cần làm giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự tại Thị Xã Bến Cát

Cần làm giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự tại Thị xã Tân Uyên

Cần làm giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự tại Huyện Dầu Tiếng

Cần làm giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự tại Huyện Bàu Bàng

Cần làm giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự tại Huyện Phú Giáo

Cần làm giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự tại Huyện Bắc Tân Uyên

Cần làm giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự tại Bình Dương 

Cần làm giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự tại Tỉnh Bình Dương

Đánh giá post
dich vu thanh lap cong ty tphcm