THÔNG TƯ SỐ 35/2010/TT-BCA QUY ĐỊNH VỀ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP VÀ HÀNG NGUY HIỂM.

Thông tư số 35/2010/TT-BCA quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm.

 

 

 

 

 

 

Xem full bài viết TẠI ĐÂY

Đánh giá post

Bài viết liên quan