THÔNG TƯ SỐ 17/2018/TT-BCA QUY ĐỊNH VŨ KHÍ, VẬT LIỆU QUÂN DỤNG, CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Thông tư số 17/2018/TT-BCA Quy định vũ khí, vật liệu quân dụng, công cụ hỗ trợ

 

Xem full bài viết TẠI ĐÂY

Đánh giá post

Bài viết liên quan