THÔNG TƯ SỐ 06/2019/TT-BNNPTNT CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN : QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG ĐẶC THÙ, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CÁC CẤP ĐỐI VỚI HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP

dich vu thanh lap cong ty tron goi

Thông tư số 06/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định hoạt động đặc thù, chế độ báo cáo của hợp tác xã nông nghiệp và trách nhiệm quản lý nhà nước các cấp đối với hợp tác xã nông nghiệp

Xem full bài viết  (tại đây)

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Đánh giá post

Bài viết liên quan

dich vu thanh lap cong ty tphcm