Thông tư số 04/2018/TT-BCT của Bộ Công thương : Quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN

Thông tư số 04/2018/TT-BCT của Bộ Công thương : Quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN

Yêu cầu xem thêm danh sách (tại đây)

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Đánh giá post