THÔNG TƯ 06/2017/TT-BVHTTDL VỀ HƯỚNG DẪN LUẬT DU LỊCH DO BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BAN HÀNH

dich vu thanh lap cong ty tron goi

 

 

Yêu cầu xem thêm danh sách (tại đây)

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Nghị định số 54/2017/NĐ-CP

Nghị định 155/2018/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỐ 14/2019/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ : SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2015/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

NGHỊ ĐỊNH SỐ 86/2014/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ : VỀ KINH DOANH VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

NGHỊ ĐỊNH SỐ 66/2017/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ : QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THIẾT BỊ, PHẦN MỀM NGỤY TRANG DÙNG ĐỂ GHI ÂM, GHI HÌNH, ĐỊNH VỊ

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

NGHỊ ĐỊNH 96/2016/NĐ-CP: QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ ĐỒI VỚI MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

THÔNG TƯ SỐ 04/2019/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH : BÃI BỎ MỘT SỐ THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

THÔNG TƯ Số: 44/2010/TT-BGDĐT Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

THÔNG TƯ Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Đánh giá post

Bài viết liên quan

dich vu thanh lap cong ty tphcm