THÔNG BÁO SỐ 135/TB-BTC VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ KINH DOANH ĐỊNH MỨC XĂNG, DẦU

Thông báo số 135/TB-BTC về việc điều chỉnh chi phí kinh doanh định mức xăng, dầu

 

 

 

Xem full bài viết TẠI ĐÂY

Đánh giá post