XƯỞNG SẢN XUẤT TÚI NILON (NI LÔNG) CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, chủ cơ sở làm túi nilon phải lập hồ sơ môi trường trước khi đưa dự án đi vào hoạt động sản xuất. Tuy nhiên theo Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc […]

THỦ TỤC – TRÌNH TỰ – HỒ SƠ CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ

  Thời hạn giải quyết            05 (năm) ngày làm việc.   Đối tượng thực hiện         Tổ chức, cá nhân có nhu cầu kinh doanh các ngành, nghề đầu tư sau đây: Kinh doanh súng quân dụng cầm tay hạng nhỏ; kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp; kinh doanh tiền chất thuốc nổ; […]

BÃI BỎ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ XOA BÓP (MASSAGE)

  Ngày 12/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế, trong đó có bãi bỏ Điều 38 của Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính […]