GIỚI THIỆU SÁCH KẾ TOÁN LĨNH VỰC DU LỊCH

Đại lý thuế KẾ TOÁN LỘC PHÁT là một đơn vị dịch vụ, kế toán chúng tôi biên soạn cuốn sách “Hướng dẫn làm sổ sách kế toán và báo cáo tài chính trên chứng từ thực tế ngành du lịch” mục đích là để cho nhân viên chúng tôi làm việc. Trong quá trình […]