BỘ CHỨNG TỪ HÓA ĐƠN DÙNG CHO CÔNG TY LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI NGÀNH BUÔN BÁN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Đây là bộ chứng từ giúp các bạn học viên đăng ký khóa học ngắn hạn hoặc các bạn mua sách kế toán của công ty KẾ TOÁN LỘC PHÁT có thể tải về để xem và học tập dùng trong lĩnh vực dịch vụ HÓA ĐƠN ĐẦU RA (TẢI TẠI ĐÂY) HÓA ĐƠN MUA […]

GIỚI THIỆU SÁCH KẾ TOÁN LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI – NGÀNH BUÔN BÁN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Đại lý thuế KẾ TOÁN LỘC PHÁT là một đơn vị dịch vụ, kế toán chúng tôi biên soạn cuốn sách “Hướng dẫn làm sổ sách kế toán và báo cáo tài chính trên chứng từ thực tế ngành bán buôn vật liệu xây dựng” mục đích là để cho nhân viên chúng tôi làm […]

BỘ SỔ SÁCH CỦA CÔNG TY LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI NGÀNH BUÔN BÁN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Đây là bộ chứng từ sổ sách của công bán buôn lĩnh vực thương mại ngành buôn bán vật liệu xây dựng chỉ những bạn nào đăng ký sách của Đại lý thuế KẾ TOÁN LỘC PHÁT mới có thể xem được các file này   SỔ NHẬT KÝ CHUNG SỔ CÁI TÀI KHOẢN Sổ […]