LỮ HÀNH NỘI ĐỊA NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH NỘI ĐỊA LÀ GÌ? Kinh doanh lữ hành Kinh doanh lữ hành là việc thực hiện các hoạt động cũng như thiết lập các chương trình du lịch trọn gói hoặc từng phần và bán trực tiếp hoặc gián tiếp cho văn phòng đại diện tổ chức thực hiện chương trình, […]

ĐẠI LÝ DU LỊCH NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

ĐẠI LÝ DU LỊCH NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT Kinh doanh đại lý du lịch là một trong những nghành nghề kinh doanh cần xin giấy phép theo quy định của Luật Du lịch. Thủ tục thành lập công ty đại lý du lịch cũng tương tự như việc thành lập công ty du lịch lữ […]

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XIN CẤP PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH NỘI ĐỊA HOẶC LỮ HÀNH QUỐC TẾ

TÊN DOANH NGHIỆP ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— … … …, ngày … …tháng… …năm… ….   ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH ……..(1)………. Kính gửi: ……………………..(2)…………………… Tên doanh nghiệp (chữ in hoa): …………………………………………………………………. Tên giao […]