MỨC PHẠT CHẬM NỘP TỜ KHAI THUẾ GTGT, TNDN, TNCN

Mức phạt chậm nộp tờ khai là chế tài nhà nước đưa ra nhằm giúp doanh nghiệp báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh đúng hạn. Hơn hết là cơ quan thuế có thể thu thuế nếu phát sinh nghĩa vụ thuế. Xử phạt hành chính chậm nộp xảy ra khi: Theo quy định tại […]