Điều 5 nghị định số 129/2013/NĐ-CP quy định về Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định

Điều 5. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định 1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong […]

Điều 12 nghị định số 129/2013/NĐ-CP quy định về Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức tín dụng

Điều 12. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức tín dụng Tổ chức tín dụng không thực hiện trách nhiệm trích chuyển tiền từ tài khoản của người nộp thuế vào tài khoản ngân sách nhà nước đối với số tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp […]

Điều 6 nghị định số 129/2013/NĐ-CP quy định về Xử phạt đối với hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế

Điều 6. Xử phạt đối với hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế Hành vi khai không đúng, không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ khai thuế quy định tại Điều 31 của Luật quản lý thuế (trừ trường hợp người nộp thuế được khai bổ sung […]