10 Điểm cần lưu ý khi thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam

10 Điểm cần lưu ý khi thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam   Thứ nhất, về lĩnh vực đầu tư ngành nghề kinh doanh   Căn cứ vào phạm vi các cam kết mở cửa thị trường tại Việt Nam, nhu cầu thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam […]

Quy định về thành lập công ty liên doanh với nước ngoài

Quy định về thành lập công ty liên doanh với nước ngoài Thế nào công ty liên doanh Thành lập công ty liên doanh chính là doanh nghiệp liên doanh do hai bên hoặc nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định ký giữa […]

Các bước thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Đối tượng áp dụng về việc thành lập công ty có vốn nước nước ngoài: Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư khi thành lập công ty có vốn nước ngoài bao gồm: Công ty có […]