QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỌC TUYẾN QUỐC LỘ 1 ĐOẠN QUA ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ VÀO “QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỌC TUYẾN QUỐC LỘ 1 ĐẾN NĂM 2024, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025″G XĂNG DẦU DỌC QUỐC LỘ 10 ĐOẠN QUA ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH VÀO QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỌC TUYẾN QUỐC LỘ 10 ĐẾN NĂM 2024, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

Quyết định về việc bổ sung cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Trị vào “Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2021, định hướng đến năm 2025”

 

 

 

 

 

 

Xem full bài viết TẠI ĐÂY

Đánh giá post