QUYẾT ĐỊNH SỐ 957/2009/QĐ-BXD NGÀY 29/09/2009 CỦA BỘ XÂY DỰNG CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂYDỰNG CÔNG TRÌNH.

QUYẾT ĐỊNH SỐ 957/2009/QĐ-BXD NGÀY 29/09/2009 CỦA BỘ XÂY DỰNG CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂYDỰNG CÔNG TRÌNH.

Đánh giá post