QUYẾT ĐỊNH SỐ 6138/QĐ-BCT PHÊ DUYỆT “QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỌC TUYẾN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC NAM PHÍA ĐÔNG ĐẾN NĂM 2024, TẦM NHÌN ĐẾN 2030”

Quyết định số 6138/QĐ-BCT phê duyệt “quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đến năm 2021, tầm nhìn đến 2030”

 

 

 

 

 

 

Xem full bài viết TẠI ĐÂY

Đánh giá post