QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT “QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỌC TUYẾN QUỐC LỘ 6 ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2035”

Quyết định phê duyệt “Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 6 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”

 

 

 

 

 

 

Xem full bài viết TẠI ĐÂY

Đánh giá post

Bài viết liên quan