NGUYÊN TẮC KHAI THÁC LÂM SẢN TRONG RỪNG PHÒNG HỘ

Nguyên tắc khai thác lâm sản trong rừng phòng hộ được quy định tại Điều 13 Quyết định 17/2015/QĐ-TTg về Quy chế quản lý rừng phòng hộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành như sau:

1. Khai thác lâm sản trong rừng phòng hộ không làm giảm chức năng phòng hộ của rừng và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học.

2. Sản lượng khai thác quy định tại các Điều 14, 15 và 16 của Quy chế này.

3. Trong rừng phòng hộ là rừng tự nhiên không được khai thác những loài động, thực vật rừng nguy cấp quý, hiếm và những loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung tư vấn về nguyên tắc khai thác lâm sản trong rừng phòng hộ. Để có thể hiểu chi tiết hơn về quy định này bạn vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 17/2015/QĐ-TTg.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Đánh giá post