NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2012/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ : QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM

Nghị định số 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

Yêu cầu xem thêm danh sách (tại đây)

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Đánh giá post