NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2008/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ : QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Nghị định số 123/2008/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

 

 

Xem full bài viết TẠI ĐÂY

Đánh giá post