NGHỊ ĐỊNH SỐ 113/2011/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NĐ 26/2009/NĐ-CP THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUỂ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Nghị định số 113/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều NĐ 26/2009/NĐ-CP thi hành một số điều của Luật Thuể Tiêu thụ đặc biệt

 

Xem full bài viết TẠI ĐÂY

Đánh giá post

Bài viết liên quan