NGHỊ ĐỊNH: QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA VÀ CHỮA CHÁY VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Nghị định: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy

 

Xem full bài viết TẠI ĐÂY

Đánh giá post