NGHỊ ĐỊNH 12/2016/NĐ-CP VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Nghị định 12/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

 

 

 

 

 

 

Xem full bài viết TẠI ĐÂY

Đánh giá post

Bài viết liên quan