Mục lục sách kế toán lĩnh vực nhà hàng

dich vu thanh lap cong ty tron goi

Chương 1: Giới thiệu về khóa học và nhà hàng Chuẩn Thanh Xuân (xem chi tiết tại đây)

Chương 2: Giới thiệu phần mềm kế toán phục vụ cho việc học ( phần mềm Vacom) (xem chi tiết tại đây)

Chương 3: Hướng dẫn tạo danh mục trên phần mềm Vacom (xem chi tiết tại đây)

Chương 4: Hướng dẫn mua nguyên vật liệu và xuất kho nguyên vật liệu vào để chế biến sản xuất (xem chi tiết tại đây)

Chương 5: Hướng dẫn mua và bán  bia, nước ngọt, nước giải khát đối với lĩnh vực nhà hàng (xem chi tiết tại đây)

Chương 6: Hướng dẫn mua và xuất gas vào chế biến món ăn (xem chi tiết tại đây)

Chương 7:  Hướng dẫn mua – xuất kho – phân bổ công cụ dụng cụ phục vụ cho nhà hàng (xem chi tiết tại đây)

Chương 8: Hướng dẫn mua – khấu hao tài sản cố định phục vụ cho nhà hàng ( Xem chi tiết tại đây)

Chương 9: Hướng dẫn hạch toán tiền thuê nhà đối với nhà hàng Chuẩn Thanh Xuân (xem chi tiết tại đây)

Chương 10: Hướng dẫn nhập kho thành phẩm và xuất kho thành phẩm ( món ăn ) đối với nhà hàng (xem chi tiết tại đây)

Chương 11: Hướng dẫn xuất kho bán các món ăn và nước giải khát đối với nhà hàng

(xem chi tiết tại đây)

Chương 12: Hướng dẫn lập giấy nộp tiền và lệnh ủy nhiệm chi trên chứng từ thực tế của nhà hàng  (xem chi tiết tại đây)

Chương 13: Hướng dẫn tính giá thành món ăn của nhà hàng Chuẩn Thanh Xuân (xem chi tiết tại đây)

Chương 14: Hướng dẫn tính lập báo cáo thuế hàng quý của nhà hàng Chuẩn Thanh Xuân (xem chi tiết tại đây)

Chương 15: Hướng dẫn mua – xuất nước đá dùng trong nhà hàng chuẩn Thanh Xuân (Xem chi tiết tại đây)

CHƯƠNG 16: Hướng dẫn tạo phiếu thue – phiếu chi đối với nhà hàng Chuẩn Thanh Xuân (xem chi tiết tại đây)

Chương 17: Hướng dẫn xác định kết quả kinh doanh và lập báo cáo tài chính của nhà hàng Chuẩn Thanh Xuân (xem chi tiết tại đây)

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

dich vu thanh lap cong ty tphcm