MẪU CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BHXH

dich vu thanh lap cong ty tron goi
CÔNG TY A CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày        tháng  11 năm 2018

  Kính gửi: Bảo hiểm xã hội quận … A

          Công ty A………………đóng bảo hiểm xã hội tại quận A… theo mã số TH…..; mã số thuế……………

Ngày …./tháng …/ năm 2019 đơn vị nhận được thông báo số  ………. ngày ……… của cơ quan Bảo hiểm xã hội quận ……. về việc lệch số liệu quyết toán thuế thu nhập cá nhân và danh sách đóng BHXH năm 2018. Công ty … giải trình cụ thể như sau:

– Số lao động quyết toán thuế TNCN năm 2018 là … người ( có biểu danh sách 05 kèm theo)

– Số lao động tham gia đóng BHXH tại quận …… là … người, tham gia BHXH tại nơi khác là …. người..; số lao động đã nghi hưu không đóng bhxh là….người; số lao động ký HĐLĐ khoán việc… là … người( có danh sách kèm theo, hoặc c12 tháng 12/2018).

– Số người lệch là … người lý do ………………………………………………………………..

Đơn vị cam kết số liệu trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giải trình của mình.  Số lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH đơn vị sẽ báo tăng phát sinh vào tháng … năm 2019.

Trên đây là báo cáo tình hình đóng BHXH, BHYT, BHTN của Công ty … từ tháng 01/2018 đến hết 12/2018./.

Nơi nhận:

– BHXH quận ….;

– Lưu: VT, TC.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Nguyễn …

Mẫu công văn giải trình BHXH (tải tại đây) 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Hướng dẫn điều chỉnh giảm hóa đơn

Những câu hỏi thường gặp khi sử dụng phần mềm vacom

hướng dẫn làm tài khoản ngân hàng dành cho  doanh nghiệp tại bất cứ ngân hàng nào của việt nam

Bảng giá hóa đơn điện tử M-invoice

Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng hóa đơn điện tử M-invoice

Mẫu hóa đơn điện tử M-invoice

Hướng dẫn điều chỉnh giảm thuế suất trên hóa đơn M-invoice

Bảng giá dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

Thủ tục xin cấp lại dấu pháp nhân do bị mất hoặc bị hỏng 

Đại lý thuế là gì? điều kiện để thành lập đại lý thuế

Quy chế công ty, tại sao doanh nghiệp cần phải soạn thảo quy chế riêng cho công ty

 

 

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

dich vu thanh lap cong ty tphcm