LUẬT SỐ 06/2007/QH12 CỦA QUỐC HỘI: LUẬT HÓA CHẤT

Xem full bài viết  (tại đây)

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

THỦ TỤC GIẤY PHÉP XIN KINH DOANH HOÁ CHẤT

DANH SÁCH NHÀ CUNG CẤP HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP TOÀN QUỐC

DANH SÁCH NHÀ CUNG CẤP HÓA CHẤT DỆT, NHUỘM TOÀN QUỐC

DANH SÁCH NHÀ CUNG CẤP HÓA CHẤT DỆT, NHUỘM TP HCM

DANH SÁCH NHÀ CUNG CẤP HÓA CHẤT DỆT, NHUỘM HÀ NỘI

THÔNG TƯ 69/2016/TT-BTC QUY ĐỊNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI XĂNG DẦU, HÓA CHẤT, KHÍ XUẤT, NHẬP KHẨU, TẠM NHẬP TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU, QUÁ CẢNH; NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU ĐỂ SẢN XUẤT VÀ PHA CHẾ HOẶC GIA CÔNG XUẤT KHẨU XĂNG DẦU, KHÍ; DẦU THÔ XUẤT, NHẬP KHẨU; HÀNG HÓA XUẤT, NHẬP KHẨU PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ.

QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2018/QĐ-UBND CỦA UBND TỈNH HÀ TĨNH : QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI NHÓM, LOẠI TÀI NGUYÊN CÓ TÍNH CHẤT LÝ, HÓA GIỐNG NHAU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGÀNH DA GIẦY

Đánh giá post