KINH DOANH VÀNG CẦN ĐIỀU KIỆN GÌ?

dich vu thanh lap cong ty tron goi

KINH DOANH VÀNG CẦN ĐIỀU KIỆN GÌ?

Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng quy định:

“Điều kiện hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ

Doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

  1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  2. Có địa điểm, cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ.” (Điều 8)

“Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ

  1. Niêm yết công khai tại địa điểm giao dịch về khối lượng, hàm lượng vàng, giá mua, giá bán các loại sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm bán ra thị trường.
  2. Chấp hành các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn chứng từ.
  3. Tuân thủ các quy định của pháp luật về đo lường.
  4. Có biện pháp và trang thiết bị bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh.
  5. Tuân thủ các quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật khác có liên quan.” (Điều 9)

Như vậy, nếu muốn kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ, trước tiên anh có nghĩa vụ thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh, có địa điểm, cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ. Ngoài ra, anh có nghĩa vụ tuân thủ các quy định tại Điều 9 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (nêu trên).

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Đánh giá post
dich vu thanh lap cong ty tphcm