KHÓA HỌC KẾ TOÁN SƠ CẤP BẰNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN THỰC TẾ CỦA DOANH NGHIỆP

dich vu thanh lap cong ty tron goi

Đối tượng tham dự khóa đào tạo kế toán  sơ cấp

 • Đối tượng chưa biết gì về kế toán.
 • Làm nền tảng cho việc tham gia “kế toán thực hành thực tế”
 • Sinh viên đang đi học chuyên ngành kế toán.
 • Kế toán viên, người phụ trách kế toán các công ty
 • Kế toán tổng hợp muốn đi làm lại sau một thời gian ở nhà hoặc chuyển đổi công việc khác
 • Những người đã mất đi kiến thức kế toán.

Giáo trình khóa học

 • Bộ hóa đơn đầu vào và đầu ra của 1 doanh nghiệp.
 • Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất và một số chứng từ kế toán khác
 • Bảng lương thực tế của một doanh nghiệp, sổ phụ ngân hàng
 • Bộ báo cáo tài chính thực tế của doanh nghiệp.
 • Phần mềm kế toán miễn phí, phần mềm HTKK và Java để kê khai thuế qua mạng.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA KẾ TOÁN SƠ CẤP.

Buổi 1: Hướng dẫn về kế toán vốn bằng tiền và những việc ban đầu của một công ty mới thành lập

Bản chất của kế toán:

Quá trình hoạt động của một công ty ( từ khi thành lập và các thủ tục ban đầu cho đến khi lên được báo cáo tài chính)

Quy trình kế toán: từ lúc phát sinh nghiệp vụ cho đến việc quyết toán thuế TNDN

Giới thiệu chứng từ kế toán và hệ thống sổ sách kế toán ( sổ Nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết, sổ quỹ ). Bản chất của sổ sách kế toán từ tài khoản loại 1 đến tài khoản loại 9.

Giới thiệu về nguyên tắc hạch toán kép.

Buổi 2: kế toán vốn bằng tiền

Định nghĩa về kế toán vốn bằng tiền (tiền mặt và tiền gửi ngân hàng ).

Tài khoản sử dụng vốn bằng tiền (tiền mặt và tiền gửi ngân hàng )

Kết cấu tài khoản vốn bằng tiền (tiền mặt và tiền gửi ngân hàng)

Chứng từ kế toán sử dụng trong một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tài khoản vốn bằng tiền.

Làm bài tập về tài khoản vốn bằng tiền bằng chứng từ thực tế.

Thực hành viết phiếu thu, phiếu chi tiền mặt và viết ủy nhiệm chi, viết giấy nộp tiền vào ngân sách

Giải đáp bài tập và thắc mắc của học viên.

Buổi 3 Kế toán tài sản cố định; Khấu hao TSCĐ; CCDC; Chi phí trả trước

Khái niệm Tài sản cố định. Khấu hao tài sản cố định. Giới thiệu thông tư về khấu hao tài sản cố định

Khái niệm về CCDC; Chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn

Tài khoản để theo dõi tài sản cố định;Khấu hao tài sản cố định ; CCDC và Chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn.

Kết cấu của tài khoản và Sơ đồ tóm tắt hạch toán kế toán.

Chứng từ kế toán để ghi nhận tăng và ghi nhận giảm của những tài khoản trên trong một số trường hợp cụ thể liên quan đến tài sản cố định, chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn, công cụ dụng cụ (Ví dụ tăng do mua trả ngay, mua chịu, tăng do đầu tư góp vốn, tăng do tự sản xuất….)

Thực hành làm bài tâp

Giải đáp bài tập và thắc mắc của học viên

Buổi 4: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Khái niệm tiền lương và cách tính lương của một số trường hợp cụ thể

Các dạng hợp đồng lao động (Hợp đồng lao động trên 3 tháng và Hợp đồng lao động dưới 3 tháng). Xây dựng hệ thống thang bảng lương đóng BHXH; Xây dựng hệ thống thang bảng lương thu nhập; Xây dựng quy chế tiền lương và tiền thưởng.

Tài khoản để theo dõi sự biến động của tiền lương và các khoản trích theo lương

Kết cấu của tài khoản; Sơ đồ tóm tắt hạch toán kế toán

Chứng từ kế toán để ghi nhận tăng và ghi nhận giảm của những tài khoản trên trong một số trường hợp cụ thể

Thực hành làm bài tập

Giải đáp bài tập và thắc mắc của học viên

Buổi 5: Kế toán hàng tồn kho

Khái niệm hàng tồn kho

Khái niệm về giá gốc hàng tồn kho; Giá trị thuần có thể thực hiện được.

Tài khoản sử dụng và Kết cấu của tài khoản; Sơ đồ tóm tắt hạch toán kế toán.

Chứng từ kế toán sử dụng trong một số trường hợp tăng và giảm hàng tồn kho

Thực hành làm bài tập

Giải đáp bài tập và thắc mắc của học viên

Buổi 6: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành

Khái niệm giá thành

Tập hợp chi phí để tính giá thành

Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ (theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp; theo ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương)

Các phương pháp tính giá thành (Theo đơn đặt hàng; Theo tỷ lệ; Theo Z kế hoạch)

Buổi 7: Kế toán bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu + DT hoạt động tài chính + CP tài chính + Kế toán các khoản thu nhập khác + CP khác

Khái niệm về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Khái niệm về doanh thu tiêu dùng nội bộ

Khái niệm về các khoản giảm trừ doanh thu

Khái niệm Doanh thu tài chính+Chi phí tài chính

Khái niệm về các khoản thu nhập khác+Chi phí khác

Tài khoản sử dụng và Kết cấu của tài khoản; Sơ đồ tóm tắt hạch toán kế toán.

Chứng từ kế toán sử dụng của một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu liên quan đến việc bán hàng và giảm trừ doanh thu; Cũng như chứng từ sử dụng của một số nghiệp vụ về thu nhập khác và chi phí khác + Doanh thu tài chính và chi phí tài chính

Thực hành làm bài tập

Giải đáp bài tập và thắc mắc của học viên

Buổi 8 và 9: Kế toán các nghiệp vụ cuối kỳ+Kết chuyển xác định kết quả kinh doanh

Thực hiện các bút toán cuối kỳ (Gồm bút toán phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn; Phân bổ chi phí trả trước dài hạn; Bút toán tiền lương và các khoản trích theo lương;Bút toán kết chuyển thuế VAT đầu vào và đầu ra; Các bút toán về điều chỉnh cuối kỳ gồm tiền, hàng tồn kho, tài sản cố định nếu có. Cộng với các nghiệp vụ về đối chiếu công nợ, các bút toán lập dự phòng)

Thực hiện các bút toán kết chuyển chi phí và kết chuyển doanh thu để xác định kết quả kinh doanh.

Buổi 10 và 11: Lập báo cáo tài chính

Mục đích của Báo cáo tài chính

Ý nghĩa của từng báo cáo tài chính cũng như trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính

Cách lập báo cáo tài chính (Gồm bảng cân đối kế toán, Kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chinh) trên bộ báo cáo tài chính thực tế của Công ty.

Giải bài tập lập báo cáo tài chinh và giải đáp các vướng mắc của học viên

Học phí & Ưu đãi

Học phí: 1.200.000đ

Ưu đãi đóng học phí:
Sinh viên hoặc nhóm 2 người trở lên giảm 20% còn 1.000.000đ

Đặc Biệt: Ưu đãi dành cho 10 người đăng kí đầu tiên

 • Tặng sách Bài tập + Bài giải sách hướng dẫn làm sổ sách kế và báo cáo tài chính trên chứng từ thực tế  trị giá: 000đ

Bài viết liên quan:

Danh bạ chi cục thuế Quận 1 TPHCM

Danh bạ chi cục thuế Quận 2 TPHCM

Danh bạ chi cục thuế Quận 3 TPHCM

Danh bạ chi cục thuế Quận 4 TPHCM

Danh bạ chi cục thuế Quận 5 TPHCM

Danh bạ chi cục thuế Quận 6 TPHCM

Danh bạ chi cục thuế Quận 7 TPHCM

Danh bạ chi cục thuế Quận 8 TPHCM

Danh bạ chi cục thuế Quận 9 TPHCM

Hướng dẫn điều chỉnh giảm hóa đơn

hướng dẫn làm tài khoản ngân hàng dành cho  doanh nghiệp tại bất cứ ngân hàng nào của việt nam

Bảng giá hóa đơn điện tử M-invoice

Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng hóa đơn điện tử M-invoice

Mẫu hóa đơn điện tử M-invoice

Hướng dẫn điều chỉnh giảm thuế suất trên hóa đơn M-invoice

Bảng giá dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

Thủ tục xin cấp lại dấu pháp nhân do bị mất hoặc bị hỏng 

Đại lý thuế là gì? điều kiện để thành lập đại lý thuế

Quy chế công ty, tại sao doanh nghiệp cần phải soạn thảo quy chế riêng cho công ty

n 10 TPHCM

 

 

 

 

 

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

dich vu thanh lap cong ty tphcm