Khoá học kế toán doanh nghiệp thương mại xuất nhập khẩu

Khoá học kế toán doanh nghiệp thương mại xuất nhập khẩu

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Xuất nhập khẩu

1> Khai giảng :

– Xem lịch khai giảng tại trang chủ

2> Nội dung :

1. Học lý thuyết về các hoạt động liên quan đến XNK hàng hoá

– Hợp đồng ngoại (Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế)

– Các điều kiện giao hàng quốc tế: FOB, CFR, CIF…

– Thanh toán quốc tế: bằng điện chuyển tiền (T/T) và thư tín dụng (L/C)

– Vận tải quốc tế (đường bộ, đường sắt, hàng không và đường biển)

– Bảo hiểm quốc tế theo các điều kiện A, B, C

2. Học lý thuyết kế toán của DNKD thương mại xuất nhập khẩu

– Phương pháp lập chứng từ hợp lý, hợp lệ trong doanh nghiệp thương xuất nhập khẩu

– Phương pháp hạch toán kế toán trong doanh nghiệp xuất nhập khẩu

– Phương pháp lập sổ sách, báo cáo tài chính trong doanh nghiệp thương xuất nhập khẩu

3 . Quy trình kế toán thuế trong doanh nghiệp thương mại xuất nhập khẩu

1 .Giai đoạn xin giấy phép kinh doanh: (cơ bản)

2 .Giai đoạn tiền hoạt động: (cơ bản)

3 .Giai đoạn hoạt động:

*Hoá đơn, chứng từ:

+ Cách viết , lập hoá đơn chứng từ

+ Sử dụng hoá đơn chứng từ

+ Báo cáo tình hình sử dụng và thanh quyết toán hoá đơn

*Cập nhật hóa đơn chứng từ vào sổ sách

Hình thức ghi sổ 4 hính thức ( Chứng từ ghi sổ, Nhật ký chung, Nhật ký sổ cái, Nhật ký chứng từ) .Mẫu sổ của Nhật ký chung gồm:

a. Sổ tổng hợp:

Sổ NKC

Sổ Cái

b. Sổ chi tiết:

1. Sổ quỹ TM: chỉ theo dõi sự biến động của TM là VNĐ

2. Sổ theo dõi TM, TG là ngoại tệ

3. Sổ tiền gửi: chỉ theo dõi sự biến động của TG là VNĐ

4. Theo dõi thuế GTGT, theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước về thuế GTGT:

+ Còn phải nộp thuế khi thuế đầu ra lớn hơn đầu vào

+ Nộp thừa hay còn được khấu trừ khi thuế đầu ra nhò hơn đầu vào

5. Sổ chi tiết vật tư CCDC, sản phẩm HH theo dõi sự biến động chi tiết cho từng loại vật liệu CCDC, sản phẩm vật liệu hàng hóa.

6. Sổ TSCĐ: theo dõi biến động Tài Sản hiện có của DN

7. Sổ chi tiết thanh toán: theo dõi công nợ phải thu 131, phải trả 331.

8. Sổ lương DN: theo dõi thông tin sơ bộ của CNV theo từng bộ phận.

9. Sổ nhật ký bán hàng

10. Sổ nhật ký mua hàng

11. Sổ chi tiết tiền vay

Cuối tháng:

* Lương và trả lương cho các bộ phận

* Phân bổ chi phí ngắn hạn dài hạn

* Tính Trích khấu hao TSCĐ

* Lập báo cáo thuế tháng (Phần mềm HTKK thuế)

* Có thể lập báo cáo cung cấp cho nhà quản trị ( theo yêu cầu)

Cuối quý:

* Lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý (Phần mềm HTKK thuế)

* Lập tờ khai thuế TNCN quý

Công việc cuối năm:

LẬP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN THUẾ

* Bảng Cân Đối Kế Toán

* Báo Cáo Kết Qủa Hoạt Động Kinh Doanh

* Bảng Cân Đối Số Phát Sinh

* Quyết toán Thuế TNDN

* Quyết toán Thuế TNCN

* Tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách

* Thuyết Minh Báo cáo tài chính

* Báo cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ (Trực tiếp, gián tiếp)

Phương pháp đào tạo:

 Học viên đươc hướng dẫn trực tiếp trên hệ thống sổ sách, chứng từ thực tế của các doanh nghiệp giống một người kế toán đang làm việc thực sự trong một doanh nghiệp thương xuất nhập khẩu.

Thực hành kế toán trên các phần mềm của các công ty phần mềm lớn.

Kết quả sau khóa học học viên sẽ:

– Nắm bắt được các kiến thức về hoạt động ngoại thương (Hợp đồng XNK; các điều kiện giao hàng quốc tế thường gặp: FOB, C&F (CFR), CIF,… Vận tải quốc tế, bảo hiểm quốc tế, thanh toán quốc tế bằng T/T & L/C).

– Hiểu và có kỹ năng tốt về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp thương xuất nhập khẩu một cách hiệu quả nhất (chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, Tài khoản kế toán, hạch toán kế toán, lập BCTC, quyết toán thuế GTGT & thuế TNDN,…đặc biệt là chênh lệch TGHĐ trong hoạt động xuất nhập khẩu).

– Hiểu mối quan hệ kế toán và hoạt động xuất nhập khẩu quan trọng như thế nào, biết sử dụng những thông tin về hoạt động ngoại thương kế toán trong quan hệ mua bán hàng hoá quốc tế cho công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

– Biết cách sử dụng tư vấn pháp luật quốc tế, luật thuế xuất nhập khẩu và các luật có liên quan trong hoạt động xuất nhập khẩu.

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *