Dịch vụ kế toán thuế

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH BẮC KẠN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH BẮC KẠN và người đại diện pháp luật là HÀ THỊ QUỲNH TRÂM ( sinh năm 1975 - Đồng Nai) Ẩn thông tin Ngoài ra HÀ THỊ QUỲNH TRÂM còn đại diện các doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAMCTY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM (NTNN)CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QP&TVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH LONG ANVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH SƠN LAVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH LẠNG SƠNVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH TRÀ VINHVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH HẬU GIANGVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH NINH BÌNHVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH NAM ĐỊNHVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH BẮC GIANGVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH THANH HÓAVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH ĐỒNG NAIVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH NGHỆ ANVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH SÓC TRĂNGVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH AN GIANGVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH QUẢNG NGÃIVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH CÀ MAUVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH QUẢNG TRỊVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH TUYÊN QUANGVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH QUẢNG BÌNHVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH PHÚ YÊNVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH QUẢNG NINHVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH HƯNG YÊNVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH HÒA BÌNHVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH THÁI BÌNHVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH KIÊN GIANGVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚCVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH NINH THUẬNVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH HÀ GIANGVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH QUẢNG NAMVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH TÂY NINHVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH PHÚ THỌVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH ĐỒNG THÁPVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH HÀ NAMVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊNVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH VĨNH PHÚC. Hoạt động tại địa chỉ Tổ Thuổi Khuổm, Phường Huyền Tụng, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.


THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên công ty
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH BẮC KẠN
REPRESENTATIVE OFFICE OF ORIFLAME VIETNAM LIMITED IN BAC KAN
Tổ Thuổi Khuổm, Phường Huyền Tụng, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam
0901 847 500 0903
HÀ THỊ QUỲNH TRÂM ( sinh năm 1975 - Đồng Nai) Ẩn thông tin Ngoài ra HÀ THỊ QUỲNH TRÂM còn đại diện các doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAMCTY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM (NTNN)CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QP&TVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH LONG ANVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH SƠN LAVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH LẠNG SƠNVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH TRÀ VINHVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH HẬU GIANGVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH NINH BÌNHVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH NAM ĐỊNHVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH BẮC GIANGVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH THANH HÓAVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH ĐỒNG NAIVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH NGHỆ ANVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH SÓC TRĂNGVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH AN GIANGVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH QUẢNG NGÃIVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH CÀ MAUVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH QUẢNG TRỊVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH TUYÊN QUANGVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH QUẢNG BÌNHVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH PHÚ YÊNVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH QUẢNG NINHVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH HƯNG YÊNVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH HÒA BÌNHVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH THÁI BÌNHVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH KIÊN GIANGVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚCVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH NINH THUẬNVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH HÀ GIANGVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH QUẢNG NAMVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH TÂY NINHVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH PHÚ THỌVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH ĐỒNG THÁPVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH HÀ NAMVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊNVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH VĨNH PHÚC
 • Dịch vụ kế toán trọn gói: 0938.123.657 Ms Lan
 • Thiết kế website trọn gói 1 năm chỉ từ 1200k ( luôn tên miền .com và hosting): 039.365.1247 A Thịnh

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH BẮC KẠN
Tên quốc tế REPRESENTATIVE OFFICE OF ORIFLAME VIETNAM LIMITED IN BAC KAN
Mã số thuế 0302934253-032
Địa chỉ Tổ Thuổi Khuổm, Phường Huyền Tụng, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam
Người đại diện HÀ THỊ QUỲNH TRÂM ( sinh năm 1975 – Đồng Nai)
Ngoài ra HÀ THỊ QUỲNH TRÂM còn đại diện các doanh nghiệp:

 • CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM
 • CTY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM (NTNN)
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QP&T
 • VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
 • VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH LONG AN
 • VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH SƠN LA
 • VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH LẠNG SƠN
 • VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH TRÀ VINH
 • VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH HẬU GIANG
 • VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH NINH BÌNH
 • VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH NAM ĐỊNH
 • VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH BẮC GIANG
 • VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH THANH HÓA
 • VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH ĐỒNG NAI
 • VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH NGHỆ AN
 • VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH SÓC TRĂNG
 • VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH AN GIANG
 • VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI
 • VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH CÀ MAU
 • VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ
 • VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH TUYÊN QUANG
 • VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH
 • VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH PHÚ YÊN
 • VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH QUẢNG NINH
 • VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH HƯNG YÊN
 • VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH HÒA BÌNH
 • VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH THÁI BÌNH
 • VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH KIÊN GIANG
 • VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC
 • VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH NINH THUẬN
 • VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH HÀ GIANG
 • VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH QUẢNG NAM
 • VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH TÂY NINH
 • VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH PHÚ THỌ
 • VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP
 • VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH HÀ NAM
 • VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH VĨNH PHÚC
Điện thoại 0901 847 500 0903
Ngày hoạt động 2023-09-15
Quản lý bởi Cục Thuế Tỉnh Bắc Kạn
Loại hình DN Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN
Tình trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Cập nhật mã số thuế 0302934253-032 lần cuối vào 2023-12-03 11:21:31. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

NGÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM TẠI TỈNH BẮC KẠN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Doanh nghiệp mới cập nhật:

 • CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HTC – SG

  0318534927
  306/2 Thống Nhất, Phường 16, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  TRẦN TRUNG HIẾU
  2024-06-26
  Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  096 7465246
 • CÔNG TY TNHH SMARTEMBED SOLUTIONS

  0318536843
  160/2M Ấp Thới Tây 2, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  TRIỆU HOÀNG QUỐC AN
  2024-06-27
  Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  0936350741
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ENVILAB VIỆT NAM

  0318534807
  29/18 Đường 1, Phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  NGUYỄN ĐỨC BẮC
  2024-06-27
  Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  0363551356
 • CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ VẬN TẢI QUỐC TẾ PHÁT LỢI

  0318535656
  Số 207A đường Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  NGUYỄN VĂN HIẾU
  2024-06-27
  Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  0774928668
 • CÔNG TY TNHH N&M VN

  0318536480
  35 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  ĐÀM CAO THÙY QUYÊN
  2024-06-27
  Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  0909268636
 • CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MTV HACO

  0318535141
  247/7 Hoàng Hoa Thám, Phường 05, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  PHẠM BÙI ĐỨC HOÀNG
  2024-06-27
  Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  0987 564 099
 • CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC THÀNH CÔNG

  0318536057
  Số 1110A14 Lô A Khu nhà ở tái định cư phường Linh Đông, đường Phạm Văn Đồng, KP 8, Phường Linh Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  NGUYỄN QUỐC DƯƠNG
  2024-06-27
  Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  0986668799
 • CÔNG TY TNHH ARISTOCRAT VIỆT NAM

  0318535889
  Tầng 16, 46&56 Bitexco Financial Tower, số 2 đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  NGUYỄN THÀNH TRUNG
  2024-06-27
  Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  +61 2 9013 6300
 • CÔNG TY TNHH WE ARE SOCIAL (VIETNAM)

  0318536113
  56 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  NGUYỄN TÂM PHƯƠNG
  2024-06-27
  Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  02871020819
 • CÔNG TY TNHH YANASHI

  0318536674
  42 Lê Quyên, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  ĐỖ QUỐC DŨNG
 • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI Ô TÔ THUẬN PHÁT

  0318534518
  58 Liên Khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  NGUYỄN CAO BẰNG
  2024-06-26
  Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  0963237493
 • CÔNG TY TNHH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BHXH HƯNG THỊNH

  0318535631
  88/3 An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  ĐẶNG THỊ DIỆU
 • CÔNG TY TNHH TM-DV VẬN TẢI THÀNH PHÁT

  0318536635
  18/101 ấp 20, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  NGUYỄN DUY QUANG
  2024-06-27
  Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  0587628628
 • CÔNG TY TNHH HERO FAIR

  0318535896
  Số 10 đường số 2, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  DƯƠNG NGỌC HIỀN
  2024-06-27
  Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  0928753506
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU EVERGREEN VIỆT NAM

  0318535800
  60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG
  2024-06-27
  Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  02835350505
 • CÔNG TY TNHH ĐỨC TRÍ TÂY PHI

  0318538103
  112 Đường Gia Hòa, KDC Gia Hòa, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  NGUYỄN VIẾT KHANH
 • CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ MINH NGHI

  0318536184
  số 65 Thạch Lam, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  NGUYỄN THỊ MỸ CHÂU
 • CÔNG TY TNHH TM NGUYÊN QUANG

  0318536321
  268/17 Hàn Hải Nguyên , Phường 9, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  NGÔ THỊ THU PHƯƠNG
  2024-06-27
  Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  0932750968
 • CÔNG TY TNHH MTV THIẾT KẾ XÂY DỰNG KHÔI LÊ

  0318536995
  666/10/1-3-5 Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  LÊ HUY KHÔI
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM PHƯƠNG MEDIA

  0318536970
  1039 Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  HÀ THANH HIẾU
  2024-06-27
  Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  0938090043
 • CÔNG TY TNHH JOB N.A

  0318537029
  180 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  NGUYỄN THANH PHƯƠNG
 • CÔNG TY TNHH THẾT KẾ XÂY DỰNG – NỘI THẤT HQ HOME

  0318536988
  Số 824/26 đường Nguyễn Bình, Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  NGUYỄN ĐỨC HUY
  2024-06-27
  Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  0929355552
 • CÔNG TY TNHH ZAU.ENERGY ASIA

  0318537124
  31 đường số 36-CL, khu phố 3, Phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  DAVID MICHAEL MARKUS
  2024-06-27
  Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  0978920909
 • CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIỂN ĐÔNG NAM Á

  0318537131
  58/1 Quang Trung, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  LÊ NGỌC HÂN
  2024-06-27
  Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  0786664156
 • CÔNG TY TNHH 5 GO

  0318536427
  108/1/11 Nguyễn Văn Khối, Phường 9, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  NGUYỄN QUỐC HUY
  2024-06-27
  Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  0367755280
 • CÔNG TY TNHH TM DV MISA

  1102061363
  Số 975 Đường Bàu Sen - Tua 4, Ấp Bình Thuỷ, Xã Hòa Khánh Đông, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam
  CHÂU THỊ CẨM VÂN
  2024-06-21
  Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  0989020645
 • CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NGŨ KIM TENGDA

  1102061250
  Lô I20-I21, Đường số 5, Khu công nghiệp Hải Sơn (giai đoạn 3+4), Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam
  LÊ THỊ LINH
  2024-06-21
  Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  0962097239
 • CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 5SAO LA62

  1102061243
  Số 181 Ấp Hoà Bình 2, Xã Hiệp Hòa, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam
  LÝ HỮU DŨNG
  2024-06-21
  Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  1900636083
 • CÔNG TY TNHH TM – DV – XD QUỐC THỊNH

  1102061187
  Số 51, Đường Nguyễn Thị Bảy, Phường 6, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An, Việt Nam
  PHAN QUỐC THỊNH
  2024-06-21
  Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  0337764681
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG QUANG HÀ

  1102061148
  Số 193/10 Đường ĐT 826C, Ấp 4, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An, Việt Nam
  LƯƠNG THANH SƠN
  2024-06-21
  Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  0898379925
Chúng tôi sử dụng các công cụ, như cookie, để cung cấp các dịch và chức năng thiết yếu trên trang của chúng tôi và thu thập dữ liệu về cách người truy cập tương tác với các trang, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Bằng việc nhấp vào Chấp nhận, bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng các công cụ này để quảng cáo, phân tích và hỗ trợ.