HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM VACOM BẰNG VIDEO

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM VACOM BẰNG VIDEO

Hướng dẫn nhập liệu phần mềm Vacom ngành thương mại ( xem tại đây)

Hướng dẫn nhập danh mục trên phần mềm Vacom ( Xem tại đây)

Hướng dẫn khai báo giá thành xây lắp ( xem tại đây)

Hướng dẫn kiểm tra sổ bị lệch ( Xem tại đây)

Hướng dẫn tính giá thành sản xuất ( Xem tại đây)

Hướng dẫn nhận danh mục, dữ liệu từ excel ( Xem tại đây)

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT trên phần mềm Vacom ( Xem tại đây)

Hướng dẫn nghiệp vụ khử trùng trên phần mềm Vacom ( xem tại đây)

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Đánh giá post