HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC KHẢO SÁT TRƯỜNG MẦM NON

dich vu thanh lap cong ty tron goi

HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC KHẢO SÁT TRƯỜNG MẦM NON

Trong quá trình đi vào hoạt động thì trường mầm non cần phải khảo sát để đưa ra đánh giá trường có đủ điều kiện để đi vào hoạt động. Nếu trong vòng 2 năm kể từ ngày thành lập nếu trường mầm non không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh trường tư thục hay trường công lập thì sẽ bị tước giấy phép. Do đó để đánh giá trưởng đủ điều kiện thì nhà trường phải đủ các tiêu chuẩn theo khảo sát sau đây.

Theo quy định tại Tiểu mục 3 Mục II Phần II Công văn 5942/BGDĐT-QLCL năm 2018 hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non thì khảo sát chính thức tại trường mầm non như sau:

a) Sau khảo sát sơ bộ ít nhất 10 ngày làm việc, đoàn ĐGN tiến hành khảo sát chính thức tại trường mầm non;

b) Đoàn ĐGN tiến hành khảo sát (có thể từ 02 đến 03 ngày) và thực hiện các nội dung sau:

– Trao đổi với lãnh đạo nhà trường và Hội đồng TĐG về công tác TĐG của nhà trường;

– Nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu, minh chứng do nhà trường cung cấp;

– Xem xét cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường;

– Quan sát các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em (nếu có);

– Trao đổi, phỏng vấn cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên;

– Viết báo cáo kết quả khảo sát chính thức ĐGN và các nội dung liên quan khác.

c) Trưởng đoàn tổ chức họp đoàn để thống nhất cách thức và kế hoạch làm việc. Cuối mỗi ngày, đoàn tổ chức rút kinh nghiệm và điều chỉnh những điểm cần thiết trong chương trình làm việc của ngày tiếp theo;

d) Trong quá trình khảo sát, các thành viên của đoàn ĐGN ghi bổ sung những phát hiện mới vào Phiếu đánh giá tiêu chí;

đ) Đoàn ĐGN bố trí thời gian để thực hiện các công việc:

– Thảo luận về những phát hiện mới trong quá trình khảo sát;

– Thảo luận về những nội dung sau của mỗi tiêu chí: Điểm mạnh, điểm yếu và đề xuất phát huy điểm mạnh, hướng khắc phục điểm yếu, những nội dung chưa rõ, xác định kết quả đánh giá tiêu chí (đạt hay không đạt yêu cầu, mức đạt), những kiến nghị của đoàn đối với trường mầm non.

e) Trước khi kết thúc khảo sát chính thức, trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo trường mầm non, Hội đồng TĐG để thông báo các công việc đã thực hiện trong đợt khảo sát (lưu ý không thông báo về kết quả đánh giá các tiêu chí);

g) Trưởng đoàn chỉ đạo việc hoàn thiện Báo cáo kết quả khảo sát chính thức (tham khảo mẫu Phụ lục 12).

Trên đây là quy định về khảo sát chính thức tại trường mầm non.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Đánh giá post
dich vu thanh lap cong ty tphcm