BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ BHXH, LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG

Những đối tượng cần thuê làm dịch vụ làm BHXH. Doanh nghiệp đã đi vào hoạt động, có thuê lao động nhưng chưa đăng ký thủ tục BHXH, BHYT cho người lao động Doanh nghiệp không có bộ phận chuyên trách thực hiện thủ tục theo dõi BHXH, BHYT – BHTN. Khách hàng mất sổ […]