HỢP ĐỒNG TƯ VẤN THIẾT KẾ

dich vu thanh lap cong ty tron goi

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN THIẾT KẾ

V/v: LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ KỸ THUẬT THI CÔNG

 

Công trình      : NHÀ PHỐ

Địa điểm          : DĨ AN – BÌNH DƯƠNG

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khóa XI, kỳ họp thứ 4;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính Phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính Phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 13:1991 (Phân cấp xây nhà và công trình dân dụng – Nguyên tắc chung);

Căn cứ văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/08/2007 của Bộ Xây Dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ vào năng lực và giấy phép thành lập Công ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Nội Thất 102DESIGN do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Hồ Chí Minh cấp;

Căn cứ vào khả năng và nhu cầu hai bên.

Hôm nay, ngày 04 tháng 06 năm 2018, chúng tôi gồm có:

 • ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ: (BÊN A)
 • Tên chủ đầu tư : ………………………………………………………………………………………………….
 • Địa chỉ : ………………………………………………………………………………………………….
 • ĐTDĐ : ………………………………………………………………………………………………….
 • CMND : ………………………………………………………………………………………………….
 • ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ: (BÊN B)
 • Tên đơn vị :
 • Địa chỉ :
 • Điện thoại :                         Website                          :           Email:
 • Mã số thuế
 • Số tài khoản : …………….. Tại ngân hàng ………….. – Chi Nhánh …………
 • Người đại diện : ……………………………         Chức vụ: Giám đốc
 • ĐTDĐ : ………………………

 

Hai bên cùng thống nhất ký kết hợp đồng với các điều khoản sau:

 

ĐIỀU 1:    NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

 • Công tác tư vấn bao gồm

           Bên A đồng ý giao cho Bên B đảm nhận công việc tư vấn thiết kế với các nội dung chi tiết như sau:

Tư vấn giải pháp công năng kiến trúc, trang trí nội thất;

Công trình                        : NHÀ PHỐ

Quy mô công trình          :

Tổng diện tích thiết kế    : …………m2

Trình tự thiết kế

Phương án thiết kế sơ bộ bao gồm mặt bằng công năng, mặt đứng công trình;

Thiết kế bản vẽ kỹ thuật, trang trí nội thất kiến trúc xây dựng cơ bản.

Nội dung thiết kế

      Thiết kế hồ sơ thi công công trình gồm:

Giải pháp công năng kiến trúc, ánh sáng, thông gió, mỹ thuật;

Thiết kế chi tiết kiến trúc nội thất, ngoại thất công trình.

Thiết kế chi tiết kiến trúc công trình:

Các bản vẽ chi tiết mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt công trình;

Chi tiết hệ thống vệ sinh, cầu thang, lan can, hệ thống cửa đi – cửa sổ, ban công, hệ thống bếp, sân vườn, tiểu cảnh,…

Bản vẽ phối cảnh 3D ngoại thất công trình.

Thiết kế chi tiết kết cấu công trình:

Tư vấn, thiết kế giải pháp kỹ thuật kết cấu công trình từ móng tới mái.

Các bản vẽ chi tiết móng, đà, giằng, khung đà, cột.

Các bản vẽ chi tiết bố trí thép các sàn nhà.

Các bản vẽ chi tiết các hệ thống phụ như: ô văng, ban công, cầu thang…

Thiết kế chi tiết trang trí nội thất công trình:

Tư vấn, thiết kế bố trí vật dụng nội thất furniture: vị trí sắp đặt, kiểu dáng hình thức chung, màu sắc, chất liệu vật liệu (không bao gồm thiết kế chi tiết kết cấu sản phẩm vật dụng nội thất).

Thiết kế chi tiết lát gạch, sàn, tường, màu sắc tường, kiểu dáng hình thức chi tiết trần, các tiểu cảnh trang trí trong nhà, cách ứng dụng vật liệu hoàn thiện.

Phối cảnh 3D nội thất các phòng như khách, bếp, ngủ, SHC,…

Thiết kế hệ thống điện:

Bản vẽ chi tiết hệ thống sơ đồ cấp điện chiếu sáng bên trong và bên ngoài, điện trang trí, hệ thống thông tin… Tủ điện chính và tủ phân phối. Máy nước nóng, ổ cắm, công tắc.

Thiết kế hệ thống điều hòa không khí và thông gió:

Hệ thống điều hòa nhiệt độ, hệ thống hút gió nhà vệ sinh, thông gió các phòng.

Thiết kế hệ thống cấp thoát nước công trình:

Hệ thống cấp nước trong nhà, cấp thoát nước vệ sinh. Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, thoát nước mưa. Hệ thống xử lý nước thải vệ sinh.

 

 • Sản phẩm tư vấn thiết kế

Sau thời gian khách hàng và Kiến trúc sư chủ trì làm việc cho đến khi thống nhất kiến trúc, nội thất. Kiến trúc sư chủ trì hoàn chỉnh và được khách hàng công nhận. Hồ sơ thiết kế Bên B giao cho Bên A 02 bản Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công (A3) hoàn chỉnh như nội dung ở mục 1.1.2.

 • Chuyên gia tư vấn
 • KTS thiết kế: ………………………
 • Cùng với các cộng sự thuộc bộ phận kỹ thuật: kiến trúc, kết cấu, điện, nước, trang trí nội ngoại thất, mỹ thuật, thiết bị, furniture, thi công.

ĐIỀU 2:    THỜI HẠN HOÀN THÀNH

Khối lượng hợp đồng được hoàn thành theo các hạng mục tư vấn:

 • Thiết lập hồ sơ kỹ thuật công trình: …….. ngày kể từ ngày thống nhất ý đồ thiết kế kiến trúc và được phê duyệt của chủ đầu tư, tức từ ngày ../../201.. đến ngày ../../201..
 • Trong trường hợp do nhu cầu Bên A cần tiến hành gấp để kịp tiến độ thi công công trình, hồ sơ thiết kế sẽ được bàn giao theo nhiều công đoạn với sự thỏa thuận giữa Bên A và Bên B.

ĐIỀU 3:    GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG & PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Giá trị hợp đồng

Tổng chi phí thiết kế (…………..) là: …………………

(Số tiền ghi bằng chữ        : …………………………………………)

 • Phương thức thanh toán

            Bên A thanh toán cho Bên B theo giá trị hợp đồng làm 03 đợt tiền mặt hoặc chuyển khoản:

( CTK: …………………. / STK: ……………………….. / NH: ………….. / CN: ……………..)

Đợt 1: Sau khi hợp đồng được ký, Bên B tạm ứng …………… đồng;

(Số tiền ghi bằng chữ        : ………………………………………………………)

Đợt 2: Bên A thanh toán ………………… đồng sau khi 2 bên chốt mặt bằng bố trí và phối cảnh mặt đứng công trình;

(Số tiền ghi bằng chữ        : …………………………………..)

Đợt 3: Bên A thanh toán số tiền còn lại …………………….. đồng khi Bên B giao Hồ Sơ Kỹ Thuật thi công.

(Số tiền ghi bằng chữ        : ……………………………………)

ĐIỀU 4:    YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG

 • Tuân thủ theo đúng các quy trình qui phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.
 • Đảm bảo đúng các quy định của Khu dân cư.

ĐIỀU 5:    TRÁCH NHIỆM HAI BÊN

 • Bên A
 • Giao cho Bên B hồ sơ hiện trạng khu xây dựng, thông báo đầy đủ thông tin, nội dung cho Bên B để phục vụ công tác tư vấn, thiết kế.
 • Có trách nhiệm thanh toán đầy đủ cho Bên B theo đúng quy định Điều 3 của hợp đồng.
 • Bên B
 • Có nhiệm vụ hoàn tất công việc theo đúng khối lượng và chất lượng theo Điều 1 hợp đồng.
 • Đảm bảo việc cung cấp thành phẩm cho Bên A theo đúng thời hạn quy định theo Điều 2 của hợp đồng bảo đảm lịch giao nhận thiết kế theo thỏa thuận.
 • Thiết kế đúng yêu cầu của Bên A và các cơ quan chức năng Nhà nước, đảm bảo các bước thiết kế, đủ các hồ sơ thiết kế, có chỉ dẫn chi tiết đảm bảo cho người sử dụng đọc và thực hiện đúng ý đồ của tác giả thiết kế.
 • Bên B thiết kế công trình phải tuân thủ qui trình, qui phạm của Nhà nước về xây dựng cơ bản, các tiêu chuẩn định mức kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của Bên A, đảm bảo qui định, thể lệ của Nhà nước qui định để tiến hành công việc.
 • Bên B có trách nhiệm giám sát tác giả khi Bên A xây dựng công trình.

ĐIỀU 6:    XỬ LÝ KHI CÓ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có những phát sinh, tranh chấp nào xảy ra, cả hai bên sẽ cùng nhau chủ động thỏa thuận thương lượng để đạt được sự thống nhất chung. Nếu không tự giải quyết được thì chuyển đến tòa án kinh tế để giải quyết.

ĐIỀU 7:    ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Cả hai Bên A và B cam kết sẽ thực hiện theo đúng các điều khoản của hợp đồng kinh tế, không được bên nào đơn phương hủy bỏ hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia. Bên nào vi phạm, bên đó phải bồi thường và chịu trách nhiệm trước pháp luật hiện hành.
 • Hai bên chủ động thông báo tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề gì phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và giải quyết (khi cần thiết cần lập biên bản). Trường hợp thay đổi một trong những cam kết trên phải được hai bên thỏa thuận và cùng ký.
 • Hợp đồng này có 04 (bốn) trang, được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản và có giá trị pháp lý như nhau.
 • Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.       

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

 

Kts. …………………………..

BÀI VIẾT LIÊN QUAN: 

Kê khai thuế qua mạng cần những gì

Bảng báo giá chữ ký số viettel

Bảng giá chữ ký số Newca

Bảng báo giá dịch vụ kế toán

Hướng dẫn đổi mật khẩu chữ ký số

Bảng giá hóa đơn điện tử M-invoice

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng hóa đơn điện tử M-invoice

Mẫu hóa đơn điện tử M-invoice

Hướng dẫn điều chỉnh giảm thuế suất trên hóa đơn M-invoice

Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử

Những câu hỏi thường gặp khi sử dụng phần mềm vacom

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại đà nẵng

Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư

Hợp đồng góp vốn

hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp/cổ phần

hợp đồng cho vay tiền

Giấy ủy quyền ký hoá đơn gtgt 

Giấy ủy quyền dành cho cá nhân

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Đơn xin nghỉ việc không lương

Hợp Đồng Thuê Nhà Cá Nhân

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

Biên bản bàn giao nhà

Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động thời vụ

hợp đồng ký gởi hàng hóa

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

dich vu thanh lap cong ty tphcm