HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP/CỔ PHẦN

dich vu thanh lap cong ty tron goi

Mẫu tham khảo

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP/CỔ PHẦN

 

Hôm nay, ngày …. tháng … năm …. tại trụ sở Công ty ……….. , địa chỉ số …….., chúng tôi gồm có:

Bên chuyển nhượng (bên bán):

Ông/Bà………….

CMND số ……….. cấp ngày ../../…… do …………..cấp

Thường trú tại :…………………………………………….

Bên nhận chuyển nhượng (bên mua):

Ông/Bà………….

CMND số ……….. cấp ngày ../../…… do …………..cấp

Thường trú tại :…………………………………………….

Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp/ cổ phần với các thỏa thuận sau:

        Điều 1: Trong thời gian qua Ông/Bà…………. (Bên bán) có góp vốn/ mua cổ phần vào Công ty ….…..với tỷ lệ giá trị phần góp vốn/ cổ phần …….. chiếm ……% vốn điều lệ công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số ……, do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận  cấp ngày ……..

        Điều 2: Hai bên cùng thỏa thuận giá chuyển nhượng phần góp/ cổ phần….….  chiếm….%  vốn điều lệ nói trên là …….. đồng (…… triệu đồng).

Việc ký hợp đồng trước sự chứng kiến của người đại diện theo  pháp luật của công ty.

        Điều 3:

1/ Hai bên có nghĩa vụ thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp/ cổ phần để Công ty ………. hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2/ Bên B có trách nhiệm kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của bên A với tư cách là một thành viên góp vốn/ cổ phần của công ty ………. kể từ ngày hoàn tất việc chuyển nhượng vốn góp/ cổ phần.

        Điều 4:  Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng vốn/ cổ phần, mọi sự tranh chấp phát sinh nếu có, hai bên cùng nhau thương lượng giải quyết theo nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành. Công ty…….., cơ quan đăng ký kinh doanh không có trách  nhiệm  giải quyết các tranh chấp phát sinh nếu có.

        Điều 5: Hai bên cùng cam kết những thông tin về nhân thân, phần vốn/ cổ phần chuyển nhượng đã ghi trên hợp đồng là đúng sự thật. Phần vốn góp/ cổ phần chuyển nhượng không có tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án. Việc giao kết hợp đồng là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc. Bên B đã xem xét kỹ, biết rõ về phần vốn góp/ cổ phần nhận chuyển nhượng nêu trên và giấy tờ pháp lý liên quan. Hai bên có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng.

        Điều 6: Hai bên đã đọc, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng trước khi ký tên vào hợp đồng. Đại diện pháp luật của công ty chỉ ký tên xác nhận khi việc hai bên đã hoàn tất việc chuyển nhượng theo nội dung hợp đồng.

        Điều 7: Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm các bên ký tên và được lập thành bốn bản có giá trị như nhau, Ông/Bà…………. (Bên bán) giữ 01 bản, Ông/Bà…………. (Bên mua) giữ 01 bản, 01 bản lưu lại công ty, 01 bản nộp Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế họach và Đầu tư.

                                                        Bên bán                                                         Bên mua

            Ký tên và ghi rõ họ tên                                    Ký tên và ghi rõ họ tên                    

 

 

                            

 Xác nhận của đại diện theo pháp luật của công ty

 (ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ người đại diện pháp luật, đóng dấu công ty )

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại đà nẵng

Hướng dẫn các bước thành lập công ty cổ phần tại quận ninh kiều – cần thơ

Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư

Hợp đồng góp vốn

Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp/cổ phần

Hướng dẫn các bước thành lập công ty mới tại Cần Thơ

Bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói tại cần thơ

Kê khai thuế qua mạng cần những gì

Bảng báo giá chữ ký số viettel

Bảng giá chữ ký số Newca

Bảng báo giá dịch vụ kế toán

Hướng dẫn đổi mật khẩu chữ ký số

Thủ tục xin cấp lại dấu pháp nhân do bị mất hoặc bị hỏng 

Đại lý thuế là gì? điều kiện để thành lập đại lý thuế

Quy chế công ty, tại sao doanh nghiệp cần phải soạn thảo quy chế riêng cho công ty

Bảng giá hóa đơn điện tử M-invoice

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng hóa đơn điện tử M-invoice

Mẫu hóa đơn điện tử M-invoice

Hướng dẫn điều chỉnh giảm thuế suất trên hóa đơn M-invoice

 

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

dich vu thanh lap cong ty tphcm