HOÁ ĐƠN TRÊN 20 TRIỆU QUÁ HẠN THANH TOÁN XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO

HOÁ ĐƠN TRÊN 20 TRIỆU QUÁ HẠN THANH TOÁN XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO

thông tư 219/2013/TT-BTC điều kiện để tính thuế GTGT đối với các hóa đơn có giá trị trừ 20 triêu đồng trở lên phải thanh toán qua ngân hàng. Vậy đối với các hóa đơn bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng nhưng doanh nghiệp chưa thanh toán thì có phải kê khai điều chỉnh và xử lý như thế nào? Công ty kế toán kiểm toán KẾ TOÁN LỘC PHÁT xin hướng dẫn cách Kê khai hóa đơn GTGT trên 20 triệu quá hạn thanh toán

Trường hợp cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra tại trụ sở và có quyết định xử lý không chấp nhận cho khấu trừ thuế đối với các hóa đơn GTGT không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng, sau khi có quyết định xử lý của cơ quan thuế cơ sở kinh doanh mới có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì:

– Đối với các hóa đơn GTGT cơ sở kinh doanh đã điều chỉnh giảm trước khi cơ quan thuế đến thanh tra, kiểm tra thì cơ sở kinh doanh được khai bổ sung thuế GTGT.

– Đối với các hóa đơn GTGT cơ sở kinh doanh đã không điều chỉnh giảm trước khi cơ quan thuế đến thanh tra, kiểm tra thì cơ sở kinh doanh được khai bổ sung nếu có chứng từ thanh toán qua ngân hàng trong thời hạn 6 tháng kể từ tháng có Quyết định xử lý của cơ quan thuế.“

Thêm một điểm sửa đổi bổ sung tại điểm c khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015

c) Đối với hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng hoá, dịch vụ mua từ hai mươi triệu đồng trở lên, cơ sở kinh doanh căn cứ vào hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ bằng văn bản, hoá đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng thì cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Trường hợp khi thanh toán, cơ sở kinh doanh không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì cơ sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã được khấu trừ đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính thuế có phát sinh thuế GTGT đã kê khai, khấu trừ)

Kết luận:

Như vậy, đối các hóa đơn GTGT có giá trì từ 20 triệu trở lên, Doanh nghiệp vẫn thực hiện kê khai thuế GTGT bình thường nếu chưa đến hạn thanh toán theo hợp đồng quy định

Trường hợp, đã quá thời hạn hợp đồng mà vẫn chưa thanh toán, Doanh nghiệp KHÔNG PHẢI KÊ KHAI ĐIỀU CHỈNH GIẢM đối với các hóa đơn chưa thực hiện thanh toán

Trường hợp đã thực hiện thanh toán nhưng không thanh toán qua hình thức thanh toán không dùng tiền mặt thì phải kê khai điều chỉnh giảm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Đánh giá post