HƯỚNG DẪN XUẤT HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE THEO TỪNG NGÀNH NGHỀ

Chỉ những khách hàng của công ty kế toán kiểm toán KẾ TOÁN LỘC PHÁT mới xem được nội dung của các file dưới đây: HƯỚNG DẪN XUẤT SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE ĐỐI VỚI NGÀNH CHO THUÊ TÀI SẢN (YÊU CẦU XEM TẠI ĐÂY) HƯỚNG DẪN XUẤT SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN ĐIỆN […]

CHỮ KÝ SỐ KÝ TỜ KHAI THUẾ CÓ THỂ DÙNG ĐỂ KÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐƯỢC KHÔNG

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp vẫn đang sử dụng chữ ký số cho việc kê khai trên hệ thống iHTKK của Tổng cục thuế, Vậy nếu doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử  thì Có thể dùng chung chữ ký số cho hóa đơn điện tử hay không?  hay là cần phải có một chứng thư số […]

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ DO GIA MINH CUNG CẤP

? Hiện nay để đăng ký sử dụng Hoá Đơn Điện Tử theo Nghị Định 119/2018/NĐ-CP thì có 2 hình thức đăng ký: Doanh nghiệp đăng ký sử dụng Hoá Đơn Điện Tử không có mã xác thực Doanh nghiệp đăng ký sử dụng Hoá Đơn Điện Tử  có mã xác thực  ? Hiện tại […]