Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty TNHH một thành viên (1TV)

dich vu thanh lap cong ty tron goi

Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty TNHH 1 thành viên

Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty gồm

Thông báo về việc thay đổi địa chỉ công ty được làm theo mẫu mà được ký bởi người đại diện pháp luật công ty TNHH 1 thành viên
Bản sao hợp lệ điều lệ công ty đã sửa đổi
Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi địa chỉ công ty TNHH 1 thành viên
Giấy ủy quyền cho Công ty KẾ TOÁN LỘC PHÁT để thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty hoặc giấy giới thiệu
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ của công ty
Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty trên cơ quan thuế
Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi địa chỉ công ty TNHH 1 thành viên
Công văn gửi cơ quan thuế về việc xin chốt thuế để chuyển quận
Mẫu số 08
Bản sao có chứng thực Giấy đăng ký kinh doanh của công ty
Giấy giới thiệu cho người làm thủ tục nộp hồ sơ

Các bước để thực hiện thay đổi địa chỉ công ty TNHH 1 thành viên so với trụ sở chính của công ty đã ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như sau:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành
Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Trước khi thực hiện đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính thì công ty TNHH 1 thành viên sẽ phải thực hiện một số thủ tục với cơ quan quản lý thuế liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế tại Việt Nam.

Công ty TNHH 1 thành viên sẽ phải đến phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố nơi mà công ty dự định đặt trụ sở chính để làm thủ tục thay đổi địa chỉ công ty. Có 2 trường hợp bao gồm:

Trường hợp địa chỉ mới của công ty trong cùng 1 tỉnh so với địa chỉ cũ: Công ty TNHH 1 thành viên mang hồ sơ chuẩn bị ở bước 1 đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký để đăng ký thay đổi
Trường hợp địa chỉ mới của công ty khác tỉnh so với địa chỉ cũ: Công ty TNHH 1 thành viên mang hồ sơ chuẩn bị ở bước 1 đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính mới để đăng ký thay đổi.
Cán bộ thuộc phòng đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra, tiếp nhận và trao giấy biên nhận đăng ký thay đổi địa chỉ công ty TNHH 1 thành viên.

Bước 3: Nhận kết quả
Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày công ty TNHH 1 thành viên đến nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ, phòng Đăng ký kinh doanh (tại địa chỉ mới) sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho công ty đồng thời gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh trước đây mà công ty TNHH 1 thành viên đã đăng ký.

Lưu ý: khi thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc của công ty TNHH 1 thành viên thì cũng sẽ không làm thay đổi về quyền lợi cũng như nghĩa vụ của công ty đó.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

dich vu thanh lap cong ty tphcm