HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NHÀ HÀNG THEO THÔNG TƯ 133

Đối với kế toán nhà hàng thì để hạch toán kế toán theo thông tư 133 nó không hề đơn giản vì ngoài nghiệp vụ phải nắm chắc ra bạn cần phải nắm rõ về lĩnh vực riêng kinh doanh của nhà hàng. Đại lý thuế KẾ TOÁN LỘC PHÁT xin tư vấn cho bạn một số vấn đề về nhà hàng để các bạn có thể hiểu rõ hơn.

1. Theo dõi hàng hoá xuất nhập

Nhận các chứng từ nhập/xuất từ bộ phận kho, mua hàng.
Kiểm tra tính chính xác, hợp lý, hợp lệ của các chứng từ xuất nhập theo quy định của Công ty.
Hàng ngày nhập các chứng từ vào phần mềm .
Có kế hoạch đôn đốc các bộ phận liên quan chuyển giao chứng từ đúng hạn để phục vụ cho việc lập kế hoạch và lên các báo cáo.
Tổ chức lưu trữ các chứng từ xuất/nhập.
Báo cáo kịp thời khi phát hiện các sai phạm trong quá trình xuất nhập không đúng theo nguyên tắc kế toán.

2. Kiểm soát giá cả hàng hoá mua vào

Thu thập báo giá của nhà cung cấp.
Theo dõi việc tăng giảm giá của các nhà cung cấp.
Định kỳ hàng tháng kiểm tra giá cả trên thị trường và so sánh với giá của nhà cung cấp.
Kiểm tra tính chính xác về giá, nhà cung cấp với hàng hoá mua ngoài.

3. Quản lý định mức tồn kho, đặt hàng

Xem xét số lượng xuất hàng hàng ngày so với định mức tồn kho quy định của Nhà hàng.
Xem xét số lượng đặt hàng yêu cầu so với số lượng đặt hàng đã quy định.
Báo cáo và có hướng xử lý với Trưởng bộ phận về các trường hợp không thực hiện đúng định mức tồn kho và số lượng đặt hàng, hoặc có những biến động đột xuất

4. Kiểm soát hàng tồn kho, xuất nhập tồn

Định kỳ kiểm tra số lượng xuất nhập tồn và số lượng hàng hoá thực tế trong kho.
Hàng tháng, kết hợp cùng thủ kho kiểm kê số lượng hàng hoá tồn thực tế trong kho, bếp, bar và báo cáo Giám đốc.
Những mặt hàng tươi sống cần có kế hoạch tồn kho, mua hàng phù hợp

5. Phối hợp với kế toán làm các thanh toán cho nhà cung cấp

Hỗ trợ kế toán thanh toán trong việc xem xét các số liệu nhập hàng để thanh toán cho nhà cung cấp.
Lập các kế hoạch thu mua hàng hóa để kế toán thanh toán lên kế hoạch tài chính cho phù hợp tránh các tình trạng thiếu hàng và thiếu tiền.

6. Quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ

Theo dõi số lượng tài sản, công cụ mua về và xuất dùng
Hỗ trợ kế toán thanh toán trong việc thanh toán cho nhà cung cấp.
Theo dõi số lượng tài sản tăng giảm định kỳ hàng tháng.
Đánh giá tình trạng công cụ hư hỏng hàng tháng có kế hoạch mua mới thay thế.
Tổ chức việc quản lý tài sản cố định, các máy móc, công cụ quan trọng như dán nhãn, theo dõi chi phí .- Tổ chức kiểm kê thực tế tài sản, máy móc, công cụ hàng tháng.

7. Tính định mức tiêu hao nguyên vật liệu

Tính định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho từng món
Tính định mức tiêu hao với nhiều loại nguyên vật liệu thay thế
Tính định mức tiêu hao nguyên vật liệu với từng nhóm khác, hoặc từng thời gian
Kiếm tra việc tiêu hao vật tư từ bếp, bar… hoặc từ món ăn của khách
Từ nguyên liệu tiêu hao và món từ bar, bếp… báo lên để tính doanh thu trong ngày

8. Thanh toán, doanh thu

Kiểm tra thanh toán ngay
Quản lý thanh toán chậm
Từ thông báo thanh toán để quy ngược lại món ăn, vật tư tiêu hao, doanh thu
Xuất hóa đơn trong ngày

9. Tính giá thành

Tính giá thành theo món
Tính giá thành theo từng đoàn khách,
Tính giá thành cho từng ngày, xem có phù hợp với doanh thu không

10. Chế độ báo cáo

Thực hiện các công việc làm báo cáo theo vụ việc hoặc báo cáo theo định kỳ cho Kế toán trưởng hoặc trưởng bộ phận phụ trách.
Báo cáo về chi phí, hàng hóa, về CCDC, TSCĐ
Các báo cáo đặc thù khác…

11. Hạch toán (Theo TT133)

Khi mua hàng về, căn cứ vào hóa đơn hoặc Bảng kê mua hàng hóa tài sản 01/TNDN, hạch toán:
Nếu nhập kho :
Nợ TK 152/ Có TK 111,112
Nếu mang vào bếp, bar luôn :
Nợ TK 154/ Có TK 111,112
Tiền lương trực tiếp của nhân viên bar, bếp :
Nợ TK 154/ Có TK 334
Chi phí SXC:
Nợ TK154 / Có TK 111,112,131
Cuối ngày căn cứ vào định mức tiêu hao vật tư, kết chuyển giá vốn
Nợ TK 632/ Có TK 154
Hạch toán doanh thu :
Nợ TK 111,131 / Có TK 511, 3331
* Lưu ý :
Đồ uống được tính như hàng thương mại, và giao cho bar, hoặc nhân viên lễ tân quản lý, bán và làm báo cáo riêng
Chi phí nguyên vật liệu phụ có thể xuất cho Bếp, Bar… rồi phân bổ hàng ngày, số chưa dùng hết để dư ở TK 154
Mỗi hóa đơn cần có một bàng kê kèm theo để theo dõi món và tính giá thành
Những trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn, kế toán lập bảng kê và xuất một hóa đơn vào cuối ngày

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Đánh giá post