GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

GIẤY ỦY QUYỀN

   V/v Nhận tiền đặt cọc….

 

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của Công ty…

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của Công ty…………….

Căn cứ Hợp đồng môi giới số…../2012/HĐMG/ĐK-….. ngày…../…../2012 giữa Công ty …………..;

–  Căn cứ nhu cầu, khả năng và thỏa thuận của các Bên,

Bên ủy quyền (Bên A):         Công ty…………..

–       Mã số thuế              :…………

–       Đại diện                  :………….

–       Giấy ủy quyền số    :………….

–       Địa chỉ                    :………….

–       Tài khoản số           :………….

–       Điện thoại               :………….

Bên được ủy quyền (Bên B):

…………………………………………………………………..

–       Mã số thuế:…………………………………………….

–       Đại diện: ……………….. Chức vụ:  ……………….

–       Địa chỉ………………………………………………….

–       Điện thoại :………………Fax: ……………………..

–    Tài khoản số:………………………………….tại Ngân hàng …………………………………………………………..

Sau khi tiến hành thỏa thuận, các Bên đồng ý lập Giấy ủy quyền này theo các nội dung sau đây:

Điều 1.   Nội dung ủy quyền

  1. Mục đích ủy quyền: Để thực hiện nội dung công việc các Bên đã thỏa thuận tại Hợp đồng môi giới số…../2012/HĐMG/ĐK-….. ngày…../…../2012 (Hợp đồng số…).
  2. Bên B có quyền thay mặt Bên A trực tiếp nhận từ khách hàng số tiền đặt cọc Ký kết Hợp đồng………………. thông qua chuyển khoản hoặc bằng tiền mặt.
  3. Số tiền nêu tại khoản 1 phải là Đồng Việt Nam và là cố định. Bên B không có quyền nhận từ khách hàng số tiền ít hơn hoặc nhiều hơn số tiền này.
  4. Việc giao nhận tiền đặt cọc nêu tại Khoản 1 Điều này phải theo đúng trình tự quy định tại Hợp đồng số………. và Bên B phải lập văn bản Thỏa thuận đặt cọc theo Mẫu ………………………………………………

Điều 2.   Phạm vi ủy quyền

  1. Nội dung ủy quyền nêu tại Điều 1 chỉ có hiệu lực trong phạm vi công việc các Bên đã thỏa thuận tại Hợp đồng số…..và chỉ áp dụng đối với các căn hộ được giới hạn bởi nội dung Hợp đồng này.
  2. Quyền và nghĩa vụ của các Bên trong quá trình khách hàng đăng ký và đặt cọc phải tuân theo nội dung Hợp đồng số…….

Điều 3.   Thù lao ủy quyền

Việc ủy quyền giữa các Bên không có thù lao.

Điều 4.   Hiệu lực ủy quyền

  1. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày các Bên ký kết.
  2. Giấy ủy quyền này sẽ hết hiệu lực đồng thời khi Hợp đồng môi giới số…../2012/ HĐMG/ĐK-….. ngày…../…../2012 hết hiệu lực hoặc tại một thời điểm theo quyết định đơn phương của Bên A.
  3. Giấy ủy quyền này là phần không thể tách rời của Hợp đồng môi giới số…../2012/ HĐMG/ĐK-….. ngày…../…../2012.
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

TM.….……….

 

……………….……….

BÊN ỦY QUYỀN

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN ……

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

……………….……….

TẢI MẪU GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC (TẠI ĐÂY)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN: 

Kê khai thuế qua mạng cần những gì

Bảng báo giá chữ ký số viettel

Bảng giá chữ ký số Newca

Bảng báo giá dịch vụ kế toán

Hướng dẫn đổi mật khẩu chữ ký số

Bảng giá hóa đơn điện tử M-invoice

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng hóa đơn điện tử M-invoice

Mẫu hóa đơn điện tử M-invoice

Hướng dẫn điều chỉnh giảm thuế suất trên hóa đơn M-invoice

Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử

Những câu hỏi thường gặp khi sử dụng phần mềm vacom

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại đà nẵng

Hướng dẫn các bước thành lập công ty cổ phần tại quận ninh kiều – cần thơ

Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư

Hợp đồng góp vốn

hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp/cổ phần

hợp đồng cho vay tiền

Giấy ủy quyền ký hoá đơn gtgt 

Giấy ủy quyền dành cho cá nhân

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Đơn xin nghỉ việc không lương

Hợp Đồng Thuê Nhà Cá Nhân

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

Biên bản bàn giao nhà

Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động thời vụ

hợp đồng ký gởi hàng hóa

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *